Samlink

Vastuullisuus

Kohti parempaa huomista

Vastuullisuusajattelumme pohjautuu emoyhtiömme Kyndrylin vastuullisuusstrategiaan 

Alkuvuonna 2023 pysähdyimme miettimään, millaisiin asioihin haluamme panostaa vastuullisuuden näkökulmasta. Syntyi neljä vastuullisuusteemaa, joihin olemme sitoutuneet ja joiden alla olemme ryhtyneet ideoimaan ja toteuttamaan ympärillemme hyvää luovia tekoja. Vastuullisuusmatkamme on vielä alussa, mutta askel askeleelta olemme matkalla kohti parempaa huomista. 

Haluttu työnantaja

Haluamme varmistaa, että alan parhaat osaajat haluavat olla meillä töissä ja myös tulevaisuuden tähdet hakeutuvat Samlinkiin. Siksi panostamme monipuolisesti työntekijöidemme hyvinvointiin ja tuemme heidän osaamisensa kehittämistä, esimerkiksi laajojen koulutusmahdollisuuksien avulla. Samlinkissa luodaan ja ylläpidetään monimuotoista Kyndryl Way -kulttuuria, jossa pyritään siihen, että jokainen saa työskennellä psykologisesti turvallisessa työympäristössä omana itsenään. Tavoitteenamme on, että jokainen samlinkilainen voi olla ylpeä niin työnantajastaan kuin työyhteisöstään.

Asiantuntijuutta hyvän edistämiseen

Samlinkissa on valtava määrä eri aihealueiden asiantuntijuutta, jota haluamme valjastaa myös yhteisen hyvän edistämiseen. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa Samlink tunnistetaan niin finanssi- kuin IT-alaan liittyvissä aihealueissa tietoisuuden lisääjänä – ja kannustamme myös muita toimijoita samaan.

Ympäristö edellä arjessa

Huomioimme ympäristönäkökulman monipuolisesti eri toiminnoissamme. Arjessa se tarkoittaa ympäristöarvojen esiin nostamista sekä pieniä tekoja, joita kannustamme aktiivisesti koko henkilöstöämme toteuttamaan. Isossa kuvassa ympäristönäkökulma huomioidaan jo päätöksenteossa.

Taloudellista läpinäkyvyyttä

Voimme toimia vastuullisuustavoitteidemme mukaisesti vain, jos yrityksemme taloustilanne on hyvä. Siksi huolehdimme ja myös viestimme liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta säännöllisesti ja avoimesti. Tasapainoisen talouden ja laadukkaan riskienhallinnan avulla luomme hyvää myös ympäröivälle yhteiskunnalle.

“Koska toimimme finanssialalla, meillä on erityinen vastuu toimia läpinäkyvästi ja avoimesti yhteiskunnan eduksi. Haluamme jatkuvasti kehittää tasa-arvoisuutta sekä edistämään inklusiivisuutta kaikessa toiminnassamme. Vastuullisuusmatkamme on vasta alussa, mutta jonain päivänä haluamme olla ykkösrivin esimerkki vastuullisesti liiketoimintaa harjoittavasta toimijasta. Emoyhtiömme Kyndrylin tuki tuo vahvan pohjan tavoitteelle.”


Sirpa Auervirta
viestintäjohtaja

Pieniä tekoja joka päivä 

Samalla kun kehitämme vastuullisuustyömme kokonaiskuvaa, pyrimme tekemään pieniä hyviä tekoja päivittäin arjessamme ja tuomaan vastuullisuusnäkökulman osaksi jokaista työpäivää. 

Etätöitä ja työmatkapyöräilyä

Suuri osa työntekijöistämme tekee leijonan osan työpäivistään kotoa käsin, joten työmatkoistamme johtuvat päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Kannustamme työntekijöitämme työmatkapyöräilyyn tarjoamalla pyöräedun. Espoon toimistollamme on yhteiskäyttöpyöriä, joilla lyhyet matkat taittuvat ympäristöystävällisesti. 

Samlink tekee hyvää 

Osallistumme hyväntekeväisyystapahtumiin ja tuemme valikoituja hyväntekeväisyystahoja. Tänä vuonna sponsoroimme Team Rynkeby Espoo -pyöräilyjoukkuetta, joka kerää rahaa vakavasti sairaille lapsille. Teemme vuosittain myös joululahjoituksen vaihtuvalle hyväntekeväisyysjärjestölle. 

Kehitys luo kehitystä 

Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kouluttaa itseään Kyndrylin laajaa koulutusvalikoimaa hyödyntäen. 

Järki edellä talousasioissa 

Panostamme riskienhallintaan ja hallittuun kasvuun. Viestimme säännöllisesti ja avoimesti talouteen liittyvästä toiminnastamme. 

Työntekijöiden ääni kuuluviin

Osallistamme monipuolisesti henkilöstöämme päätöksentekoon. Esimerkiksi strategiamme tehtiin yhdessä henkilöstön kanssa.  

Viestintä luo ymmärrystä

Vastuullisuusviestintä on osa sisäisen viestinnän strategiaamme. Julkaisemme henkilöstöllemme kuukausittain vastuullisuussisältöjä ja pyrimme lisäämään heidän ymmärrystään erilaisiin aiheisiin liittyen. 

Samlink Vastuullisuus
Uutiset

Kohti parempaa huomista

Lue lisää