Kohti parempaa huomista

Uutiset |
Jaa
Samlink Vastuullisuus

Toiminta finanssialalla edellyttää erityistä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Tasa-arvoisuus ja inklusiivisuus ovat meille tärkeitä asioita, joita kehitämme jatkuvasti. Haluamme myös pitää ihmiset ajan tasalla siitä, mitä yrityksen sisällä tapahtuu. Ainoastaan näin ihmiset voivat aidosti sitoutua työpaikkaansa.

Alkuvuonna 2023 päätimme Samlinkille vastuullisuusteemat, joihin sitoudumme ja joiden pohjalta haluamme edistää toimintaamme sekä toteuttaa pieniä, hyviä tekoja jokaisen työpäivämme aikana.

Vastuullisuusteemat osana arkeamme

Kyndrylin vastuullisuusstrategiaan pohjautuvat vastuullisuusteemamme ovat:

Haluttu työnantaja

Haluamme varmistaa, että alan parhaat osaajat haluavat olla meillä töissä. Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja tuemme heidän osaamisensa kehittämistä sekä kouluttautumista. Meillä ylläpidetään monimuotoista Kyndryl Way -kulttuuria, joka tarkoittaa, että jokainen saa työskennellä psykologisesti turvallisessa työympäristössä omana itsenään. Haluamme, että jokainen samlinkilainen voi olla ylpeä niin työnantajastaan kuin työyhteisöstään.

Asiantuntijuutta yhteisen hyvän edistämiseen

Samlinkissa on runsaasti eri aihealueiden asiantuntijuutta, jota haluamme valjastaa yhteisen hyvän edistämiseen. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa Samlink tunnistetaan niin finanssi- kuin IT-alaan liittyvissä aihealueissa tietoisuuden lisääjänä.

Ympäristö edellä arjessa

Huomioimme ympäristönäkökulman toiminnoissamme. Se tarkoittaa ympäristöarvojen esiin nostamista sekä pieniä tekoja, joihin kannustamme koko henkilöstöämme.

Taloudellista läpinäkyvyyttä

Voimme toimia vastuullisuustavoitteiden mukaisesti vain, jos yrityksemme taloustilanne on hyvä. Huolehdimme ja viestimme liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta säännöllisesti ja avoimesti. Tasapainoisen talouden ja laadukkaan riskienhallinnan avulla luomme hyvää myös ympäröivälle yhteiskunnalle.

Konkreettisia pieniä tekoja

Aito vastuullisuus ei ole lauseita juhlapuheissa, vaan arkipäiväisiä, pieniä asioita. Pyrimme tekemään arjessamme sellaisia tekoja, jotka tuovat vastuullisuuden lähemmäs meitä kaikkia, luonnollisena osana työympäristöä.

Tässä muutama esimerkki arkisista teoistamme:

Etätyöt ja työmatkapyöräily

Etätyön tekeminen on usein paitsi ajankäytöllisesti tehokasta, myös vähentää työmatkoista johtuvia päästöjä. Kannustamme henkilöstöämme työmatkapyöräilyyn muun muassa pyöräedun avulla. Espoon toimistollamme on myös pyöriä yhteiseen käyttöön.

Hyväntekeväisyyskohteita

Osallistumme hyväntekeväisyystapahtumiin ja tuemme tarkoin valittuja hyväntekeväisyystahoja. Tänä vuonna sponsoroimme Team Rynkeby Espoo -pyöräilyjoukkuetta, joka kerää rahaa lasten syöpätutkimukseen. Teemme vuosittain myös joululahjoituksen vaihtuvalle hyväntekeväisyysjärjestölle, jonka työntekijät ovat perinteisesti saaneet äänestää.

Henkilöstön kehitykseen panostaminen

Kyndrylillä on laaja koulutusvalikoima, jonka tarjoamme henkilöstömme käyttöön.

Avoimuus ja läpinäkyvyys talousasioissa

Haluamme olla avoimia ja läpinäkyvyiä taloutemme suhteen. Viestimme säännöllisesti, aktiivisesti ja ymmärrettävästi talouteen liittyvästä toiminnastamme.

Työntekijät osana päätöksentekoa

Meillä työntekijät voivat aidosti vaikuttaa asioihin ja pyrimme osallistamaan henkilöstöämme monipuolisesti erilaisten päätösten tekoon. Esimerkiksi strategiamme on tehty yhdessä henkilöstön kanssa. Ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että työssä voidaan hyvin ja työympäristö on kaikille turvallinen paikka. Meillä on tavoitteena kehittää myös henkilöstömme asiantuntijuutta ja viestiä avoimesti muun muassa talouden kehittymisestä sekä tulevaisuuden näkymistä.

Samlinkin vastuullisuusmatka on vasta alussa, mutta tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää vastuullisuusteemoihimme pohjautuvaa tekemistämme.