Turvallisuuden kehittäminen kietoutuu toiminnan ytimeen

Uutiset |
Jaa
Turvallisuus Samlink

Samlinkissa ihmiset ovat omistautuneet työlleen tavalla, joka kumpuaa aidosta välittämisestä. Suoriudumme erinomaisesti kaikista nopeaa toimintaa vaativien tilanteiden käsittelystä, mutta se osa työstämme, joka ei varsinaisesti näy ulospäin, liittyy jatkuvaan turvallisuuden parantamiseen. Turvallisuustiimimme työskentelee jatkuvasti pitääkseen asiakkaamme ja heille tarjoamamme palvelut suojassa ympäröiviltä uhkilta.

Keskeinen osa jatkuvia toimiamme on kaikkien sisäisten ja ulkoisten laitteiden skannaaminen haavoittuvuuksien löytämiseksi.  Käyttäjien laitteet, palvelimet ja verkkojärjestelmät skannataan säännöllisesti ja erityisellä huolellisuudella. Tavoitteena on löytää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aukot, joita haitalliset toimijat ja järjestelmiin tunkeutujat voisivat hyödyntää. Löydösten perusteella suoritetaan jatkotoimenpiteitä, kuten korjauspakettien asentamista, tai joissain tapauksissa suoritetaan väliaikaisia toimenpiteitä haavoittuvuusalttiuden välttämiseksi siihen saakka, kunnes tarvittava korjauspaketti saadaan kehitettyä. 

Jatkuva yhteistyö on olennainen osa tinkimätöntä turvallisuuden tavoitteluamme.

Näiden rutiinitoimenpiteiden lisäksi säännölliset asiakaskohtaamiset ovat osa turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvää työtä. Esittelemme asiakkaillemme kattavan kuvan heidän ympäristöistään ja niiden turvallisuudesta, käsittelemme erilaisia turvallisuuteen liittyviä osa-alueita, kuten uhkatiedustelua, asiakkaisiimme mahdollisesti vaikuttavia riskejä sekä keskeisiä turvallisuusmittareita. Mittarit antavat kattavasti tietoa haittaohjelmahavainnoista ja järjestelmiin asennettujen korjauspakettien tarjoamasta turvallisuustasosta. Näin asiakkaamme saavat selkeän kuvan turvallisuuden kokonaistilanteesta.  

Jatkuva yhteistyö on olennainen osa tinkimätöntä turvallisuuden tavoitteluamme. Turvallisuusoperaatiokeskuksemme tiimit analysoivat jatkuvasti valtavia määriä lokidataa poikkeavuuksien tunnistamiseksi. Säännöllinen vuorovaikutus näiden tiimien kanssa mahdollistaa sen, että voimme hienosäätää järjestelmiemme tekemää uhkien tunnistusta keskittymään vain välitöntä toimintaa vaativiin, tärkeisiin toimenpiteisiin.  

Jatkuva kehitys kietoutuu Samlinkin toimintaan luonnollisena osana sitä. Keskitymme proaktiiviseen riskien tunnistamiseen ja niiden hallintaan, Digital Operational Resilience Act (DORA) -toimintaan vaadittavien parannusten arviointiin ja kyberuhkatiedustelun kyvykkyyksien vahvistamiseen. Tarkastuskertomusten pohjalta kehitämme henkilöstöä, prosesseja ja teknologiaa – nämä ovat olennaisia askelia vahvistaessamme turvatoimiamme. 

Me Samlinkissa olemme sitoutuneet varmistamaan asiakkaidemme palvelujen jatkuvuuden ja niiden turvallisuuden. Käytännössä se tehdään seurannalla, jatkuvalla kehittymisellä ja ennen kaikkea, aidolla välittämisellä.