Palvelukulttuurin ytimessä on jatkuva halu kehittyä

Uutiset |
Jaa

Psykologinen turvallisuus on edellytys menestyvälle ja hyvinvoivalle työyhteisölle. Samlinkissa pidetään tärkeänä, että jokainen voi tuoda omia näkemyksiään esiin. Kulttuurin tavoitekuvasta puhutaan nimellä The Kyndryl Way.

Samlinkissa halutaan pitää fokus nykyhetken ohella tiukasti tulevaisuudessa. Yhtiössä ei tyydytä siihen, mitä nyt ollaan, vaan suunnataan määrätietoisesti kohti sitä, mitä voidaan olla. Jatkuvaan oppimiseen panostetaan sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

Jatkuvaan oppimiseen panostetaan sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

The Kyndryl Way -tavoitekulttuuri on luotu kansainvälisenä yhteistyönä, johon osallistui Samlinkin emoyhtiön, Kyndrylin, työntekijöitä ympäri maailmaa.

– Samlinkilla on Kyndrylin tavoin selkeä kasvustrategia, johon liittyy olennaisena osana vahva tahtotila olla palveleva kumppani asiakkaille sekä haluttu työnantaja nykyisille ja potentiaalisille työntekijöille. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös kulttuurin tarkastelua, kuvailee Kyndrylin HR Transition and Transformation Manager Esa Torniainen. Torniainen on ollut Kyndrylin ja Samlinkin integraatiossa tiiviisti mukana viimeisen vuoden ajan.

Yhdessä tekemällä saavutetaan parhaimpia tuloksia

Yhteiskehittäminen, co-creation, kuvaa osuvasti Samlinkin toimintaa. Samlinkin toimintatapojen raameissa yhdistyvät yrityksen oma strategia ja emoyhtiö Kyndrylin kulttuuri.

– Kiinnitämme erityistä huomioita inklusiivisuuteen, eli yhdenvertaisuuteen ja kaikkien mahdollisuuteen osallistua. Tähtäämme sellaiseen arjen ilmapiiriin, jossa kaikki voivat hyvin ja kokevat työnsä merkitykselliseksi, kertoo Torniainen.

Ohjenuorina Samlinkin kulttuurin rakentamisessa pidetään Kyndryl Wayn kuutta perusperiaatetta:

  • Herkeämättömyys: Jatkuva ennakointi, oppiminen ja innovointi.
  • Empaattisuus: Luottamuksen ja avoimuuden hengessä toimiminen.
  • Omistautuminen: Yhteisten onnistumisten tärkeys.
  • Matala rakenne: Vastuu ja päätökset oikealla tasolla.
  • Nopeus: Ketterät ja yksinkertaiset prosessit.
  • Keskittyneisyys: Erinomaisten palveluiden tuottaminen ja niiden kehittäminen.