Miksi generatiivinen tekoäly on välttämätön eurooppalaisille pankeille? 

Uutiset |
Jaa

Generatiivinen tekoäly on mullistava teknologia, joka eurooppalaisten pankkien on omaksuttava. Suuremmilla pankeilla on hallitseva asema muihin pankkeihin nähden parempien riskienhallintakäytäntöjensä ansiosta. Nämä käytännöt soveltuvat parhaiten generatiivisen tekoälyn ratkaisujen arviointiin, valmisteluun, käyttöönottoon ja ylläpitoon sekä yritys- että asiakasratkaisuissa. 

Uusin julkaisumme “Generative AI” korostaa, kuinka tärkeää eurooppalaisten pankkien on ottaa generatiivinen teköäly käyttöön. Julkaisumme avulla pyrimme ohjaamaan ja kannustamaan pankkeja hyödyntämään generatiivista tekoälyä säilyttääkseen kilpailukykynsä ja innovatiivisuutensa finanssialan muuttuvassa ympäristössä. 

Eurooppalaiset pankit kohtaavat tällä hetkellä useita haasteita: 

  • Pankkisääntelyllä on merkittävä vaikutus pääomaan, tuottavuuteen ja kasvuun. Pankit kamppailevat tällä hetkellä monimutkaisen sääntelykuvion kanssa samalla, kun koko Euroopan pankkiekosysteemi käy läpi radikaalia muutosta. 
  • Pankit kohtaavat koventuvaa kilpailua niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltäkin fintech-haastajilta ja neopankeilta. 
  • Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää ennennäkemätöntä sopeutumista sekä henkilöstöresurssien että teknologian näkökulmasta. 
  • Generatiivinen tekoäly, merkittävä teknologinen mullistus, on haastamassa alaa vauhdilla, jota ei ole aiemmin nähty pankkien kohdanneiden teknologisten muutosten osalta. 

Näihin haasteisiin voidaan vastata tarkastelemalla sääntelyn noudattamista osana ratkaisua, jossa pankit toimivat yhtenäisemmässä ja säännellymmässä ympäristössä. Pankit ottavat generatiivisen tekoälyn käyttöön huomioiden riskit ja mahdollistajat, sillä ne ovat erityisen taitavia riskienhallinnassa, mikä tulee olemaan keskeinen kilpailuetu pienempiin pankkeihin nähden. 

– Generatiivinen tekoäly auttaa pankkeja optimoimaan tuottavuuskustannuksiaan ja mahdollistamaan liiketoiminnan kasvun samanaikaisesti. Pankkien tämänhetkiset huolet generatiivisesta tekoälystä haihtuvat ilmaan tulevaisuudessa tiettyjen mahdollistajien ansiosta, jotka vähentävät tekoälysovelluksiin liittyviä riskejä. Sääntelyllä on keskeinen rooli yhtenä näistä mahdollistajista, toteaa Samlink Advisory Servicen Philippe Santraine 

Lue Generative AI in Banking -julkaisu englanniksi täällä. 

Ota yhteyttä Advisory Services -asiantuntijoihin.