Lauri Tommila

Uratarinat |
Jaa

Lauri Tommila ratkoo työssään pankkien haasteita

Lauri Tommilan työssä saa käyttää loogista päättelykykyä ja selvitellä monitahoisia ongelmia. 

Tommilaa voi hyvin kutsua Samlink-konkariksi, sillä hän on ollut talossa töissä jo 17,5 vuoden ajan. Hän tuli Samlinkiin projektipäälliköksi sijoitusjärjestelmän uudistamisprojektiin, ja se polku veikin mukanaan – nykyään hän työskentelee tuotekehityspäällikkönä sijoittamisalueella. Rahaliikenne ja sijoittaminen on kiinnostanut Tommilaa jo ennen Samlinkiin saapumistakin, jolloin hän teki pitkään töitä Arvopaperikeskuksessa.

Sijoitusjärjestelmän parissa työskennellessään Tommila on nähnyt paljon. On tapahtunut suuria mullistuksia pankkien vaihtaessa järjestelmiä, kehitetty prosesseja alusta alkaen ja muokattu niitä tarpeiden mukaan.

– Työssäni on luonnollisesti etua sijoitusalueen asiantuntemuksesta ja siitä, että ymmärtää miten sijoitusjärjestelmät yleensäkin toimivat. Tässä työssä tarvitaan myös loogista päättelykykyä, sillä selvittelyä vaativia asioita tulee työpöydälleni runsaasti. Täällä saa ratkoa tilanteita, kehittää uutta ja pohtia, miten joku asia saataisiin toimimaan vielä entistäkin paremmin, Tommila toteaa.

Monipuoliset haasteet ratkeavat tiimityönä

Tommilan tiimissä työskentelee viisi henkilöä. Osa pyörittää sijoitusjärjestelmää, ja lisäksi tehdään erilaisia järjestelmään liittyviä toimenpiteitä. Tommilan rooliin kuuluu tiimin tukeminen ja neuvominen, mutta myös asiakasrajapinnassa toimiminen ja asiakkaiden ongelmien selvittäminen.

Tyypillisiä työtehtäviä, joita Tommilan tiimissä tehdään, voivat olla vaikkapa pankeilta selvitettäviksi tulevat ongelmat. Ongelmat saattavat liittyä liiketoimintaan tai olla luonteeltaan hyvin teknisiä, jolloin vastausten löytäminen voi olla haastavaakin.

– Meillä on hyvä tiimi, jonka kanssa yhdessä ratkomme näitä pulmia. Työ on kuitenkin kokonaisuudessaan suhteellisen itsenäistä, ja siinä on juuri sopivasti vastuuta.

Toimintojen ja prosessien nykyaikaistaminen on tärkeää

Vuosien saatossa järjestelmiä ja prosesseja on saatu vietyä paljon eteenpäin. Prosesseja on parannettu ja toimintoja saatu yhtenäistettyä ja nykyaikaistettua. Tommilan mukaan pankkiala kehittyy, mutta maltillista vauhtia.

– Pankkialalla ja varsinkin järjestelmissä pätevät tietyt lainalaisuudet, joiden puitteissa toiminnan kehittämisenkin tulee tapahtua. Tiettyjä asioita voidaan uudistaa, mutta niiden lainalaisuuksien asettamien raamien rajoissa. Jotkut asiat ovat ja pysyvät vuosikymmenestä toiseen. Toki nykyaikaiset prosessit tehostavat työn etenemistä.

Tulevaisuus pankkialalla näyttää Tommilan mukaan suhteellisen vakaalta.

– Alalla eletään jatkuvan muutoksen keskellä. Kyseessä on kuitenkin sellainen toimiala, jolla tehtävät työt eivät ihan hetkessä muutu. On mentävä maailman ja sen tuomien uudistusten mukana ja sopeuduttava muutoksiin. Siihen on kyllä vuosien varrella totuttu.

Kuka: Lauri Tommila
Koulutus: filosofian maisteri
Asiantuntijuus: johtaminen, sijoittamisalue, järjestelmät