Jarkko Tervakoski

Uratarinat |
Jaa

Kahden roolin asiantuntija Jarkko Tervakoski kehittää ohjelmistoprosesseja ja huolehtii ihmisistä

Samlinkin palveluryhmäpäällikkö Jarkko Tervakoski toimii Java-osaston esimiehenä ja vetää ratkaisujunaa. Jarkko on ohjelmistotekniikan asiantuntija, joka nauttii uuden suunnittelusta. Sekä prosessien kehittämisessä että esimiestyössä hän haluaa keskittyä ihmisiin ja vuorovaikutukseen.  

Seitsenvuotisen uran aikana Jarkko Tervakoski on Samlinkissa sekä ollut ohjelmistokehittäjänä että toiminut pankkipuolella tuoteomistajana usealle eri tuotteelle. Tällä hetkellä Jarkko toimii palveluryhmäpäällikkönä toimien esimiehenä yli 30 alaiselle Java-osastolla.  

Esimiestyön lisäksi Jarkolla on vastuullaan ratkaisujunan ohjaaminen ja kehittäminen. Ratkaisujunaan sisältyy kolme eri teknologioihin perustuvaa toimitusjunaa, joista jokaista ohjaa oma RTE-insinöörinsä (Release Train Engineer). 

– Koko ajan pusketaan eteenpäin, jo vuodesta 2015. Nyt on meneillään 34. kehitysjakso. Jokainen jakso kestää 10 viikkoa ja koostuu viidestä pienemmästä sprintistä. Yhdessä junassa on 7–10 tiimiä, ja jokainen tiimi koostuu 4–20 tekijästä, Jarkko avaa junien rakennetta.  

Asiantuntijuutta kahdessa roolissa 

Jarkon ydinosaamista on ohjelmistotekniikan koulutuksen sekä kerätyn työkokemuksen kautta syntynyt kokonaisvaltainen ymmärrys ohjelmistoprosesseista. Hänellä on kyky sekä suunnitella että toteuttaa uutta.  

– Mikään ei ole koskaan valmis, jolloin monella sektorilla pääsee jatkuvasti kehittämään. Pidän siitä ja koen olevani silloin vahvimmillani, Jarkko kertoo.  

Oli Jarkko sitten kummassa roolissaan tahansa, vuorovaikutus ihmisten ja eri sidosryhmien välillä on äärimmäisen tärkeää. Keskustelujen kautta voi nähdä kehityskohteita ja ratkoa ongelmia yhdessä. Lisäksi molemmissa rooleissa on olennaista tuoda rohkeasti uusia ajatuksia pöytään. 

Molemmat työtehtävät myös linkittyvät vahvasti. Esimiehenä Jarkko huolehtii, että projekteissa ja tiimeissä on tarpeeksi tekijöitä, kun taas junaohjauksessa hän saa käsityksen meneillään olevista projekteista, niiden ajoituksesta ja resursointitarpeesta. Myös toiminnan kehittämistä hän tekee molemmissa rooleissa. 

– Hukan poistaminen on tärkeää ja minulle myös mielekästä, ja edistämmekin sitä tällä hetkellä monilla tavoilla. Epäolennaisuuksien karsimisen kautta prosessien tehostaminen vähentää asiantuntijoiden taakkaa ja yleisesti kustannuksia. Asiakkaalle tämä näkyy nopeampana palveluna. 

Laadukasta palvelua tiimityöllä 

Kun kehitetään useita asioita samanaikaisesti, on tärkeää tunnistaa, milloin mitäkin viedään eteenpäin. Sekä priorisointi että delegointi ovat olennaisia taitoja.  

– Täytyy myös pystyä luottamaan alaisiinsa ja työkavereihin, sillä yksin ei näitä hommia pysty tekemään. Esimiestyössäni pystyn hyvin keskittymään tiimiläisten hyvinvointiin ja työkuormaan, kun voin luottaa heidän kantavan oman vastuunsa tehtävistä. 

Jarkko on hyvin kiitollinen tiimilleen siitä, miten tuotanto ja laatu toimivat korkealla tasolla ilman katkoja tai yllätyksiä loppuasiakkaalle.  

– Järjestelmämme on kompleksinen vaatien monia rattaita ja saumatonta yhteistyötä. Olen ylpeä, että tuotamme tehokkaasti sitä, mitä on tilattu ja se myös toimii.  

Tulevaisuus näyttää Jarkon mielestä vauhdikkaalta. Teknologian ja työkalujen kehittyessä myös prosesseilta vaaditaan nopeutta ja tehokkuutta. Silloin Jarkko haluaa itse panostaa ihmisiin. Hän haluaa kehittää kokonaisuuksia ja tuoda ihmisiä entistä enemmän mukaan suunnitteluun antamaan ideoitaan. 

– Haluan kannustaa jokaista kertomaan mielipiteensä ja tuomaan omia ideoitaan rohkeammin esille, sillä niillä rakennamme tulevaisuuttamme. 

Kuka: palveluryhmäpäällikkö ja ratkaisujunan ohjaaja
Koulutus: tietotekniikan insinööri 
Asiantuntijuus: ohjelmistokehitys, toiminnan kehitys, ratkaisujuna, yhdessä tekeminen