Ewelina Kaczmarska

Uratarinat |
Jaa
Samlink PMO Lead Ewelina Kaczmarska

Ewelina Kaczmarskan työssä tehdään monimutkaisesta selkeämpää

Analytiikasta innostuvan PMO Leadin supervoimana on röntgenkatse raportointiin.

Ewelina Kaczmarska työskentelee Samlinkissa PMO Leadina, eli käytännössä antaa muun muassa tukea muille projektipäälliköille. Viiden hengen PMO Lead-tiimissä on kolme henkilöä Puolasta, yksi Tsekistä ja yksi Unkarista.

– Työni Samlinkissa on todella mukavaa ja palkitsevaa. Tämä on ensimmäinen projektini Pohjoismaissa, ja pidän kovasti siitä, kuinka ihmiset täällä työskentelevät. Kaikki kokoukset ovat hyvin suunniteltuja ja jäsenneltyjä, joten suunta on aina selvillä, toteaa Kaczmarska.

Kaczmarskan työssä erityisen tärkeää on pysyä avoimena, nähdä työssä koko ajan uusia mahdollisuuksia sekä tarjota asiakkaille ratkaisuja ”laatikon ulkopuolelta”. Kommunikaatio, organisointitaito sekä kyky sopeutua muutoksiin auttavat eteenpäin nopeastikin elävissä tilanteissa.

– Meidän tulee säilyttää fokus laadukkaassa viestinnässä ja kommunikaatiossa. Tällä tavalla asiat pysyvät yksinkertaisina, selkeinä ja läpinäkyvinä kaikille osapuolille. On tärkeää myös osata mukautua ympäristöön ja siihen, miten erilaisten ihmisten kanssa toimitaan.

Yhteistyöllä luodaan täydellistä luottamusta

Työ PMO:ssa tarjoaa myös sopivasti haasteita. Koska tiimi on täysin uusi, prosessit ja käytännöt on pitänyt kehittää alusta lähtien itse. Myös Kyndrylin ja Samlinkin yhdistyminen on tuonut mukanaan uusia ulottuvuuksia ja työkaluja, joiden ymmärtäminen ja haltuun ottaminen on oma osansa työtä.

– Olen hyvin analyyttinen ihminen. Pidän numeroista ja statistiikasta. Supervoimani onkin se, että pystyn yhdellä silmäyksellä näkemään raporteista, mikä niissä mahdollisesti on pielessä.

Parasta Kaczmarskan mukaan työssä ovat ihmiset ja heidän tekemänsä yhteistyö. Erityisen ylpeä hän on siitä, että tiiminä he ovat onnistuneet luomaan upeita suhteita Samlinkin ja Kyndrylin välille. Kun suhteet perustuvat täydelliseen, molemminpuoliseen luottamukseen, niiden avulla luodaan todellista lisäarvoa liiketoiminnalle. Luottamuksen rakentaminen uuden luomisen ohessa on vaativaa, mutta palkitsee muun muassa tiimin saaman palautteen muodossa.

Tehokkuuden salaisuus on yksinkertaistaminen

Kaczmarska näkee tärkeänä Samlinkin ja Kyndrylin välisten suhteiden tiivistämisen myös tulevaisuudessa. Myös PMO:n tehtävä tulevaisuutta silmällä pitäen on selkeä; tunnistetaan alueita, joita yksinkertaistamalla voidaan tehdä työtä tehokkaammin.

 – Jos voimme tehdä jonkin asian yksinkertaisemmin tai jopa selkeyttää kokonaista osa-aluetta, voimme saavuttaa vieläkin korkeamman tehokkuuden tason. Se, yhdessä ihmisten välisen yhteisöllisyyden ja avoimen kommunikaation kanssa on ehtymätön onnistumisen lähde.

Kuka: Ewelina Kaczmarska
Koulutus: Maisteri, kansainväliset taloussuhteet
Asiantuntijuus: johtajuus, raportointi, analytiikka