Alexandra von Schantz

Uratarinat |
Jaa
Samlink Alexandra von Schantz

Alexandra von Schantz tuntee liiketoiminnan prosessit 

Strategiset hankkeet ja projektit käynnistetään positiivisella energialla.  

Alexandra von Schantz on työurallaan saanut kokeilla monenlaisia tehtäviä aina uusasiakashankinnasta IT-projekteihin ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä ehtinyt kerätä jo hyvin laajasti kokemusta pankkialalta.  

Samlinkissa von Schantz johtaa strategisia hankkeita. Työ sisältää paljon kohtaamisia ihmisten kanssa, sparrailua ja tekijöiden yhdistämistä toisiinsa sekä asiakkaiden tarpeiden selvittämistä.  

– Vahvuuteni nousevat esiin erityisesti projektin käynnistämisvaiheessa. Olen hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia, tekemään nopeita päätöksiä ja tavoitteellisuuteni auttaa viemään aloittamani asiat loppuun asti. En ole it-osaaja sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta tunnen liiketoiminnan prosessit ja asiakaslähtöisen ajattelutapani ansiosta tuon uutta näkökulmaa projekteihin.  

Mukana rakentamassa tulevaisuuden Samlinkia

Von Schantzin mukaan yrityksen menestys riippuu suoraan asiakastyytyväisyydestä.  

Asiakaslähtöinen liiketoiminta edellyttää aktiivista asiakaspalvelua ja luovaa toimintaa, jolla ylitetään asiakkaan toiveet. Lisäksi se vaatii ihmisten sitoutumista, vastuun ottamista sekä jokaisen työntekijän omistautumista omalle työlleen. 

Kun asiakas voi keskittyä täysin omaan liiketoimintaansa, syntyy luottamus jonka voimin asiakkuussuhde kestää.  

Strategisissa hankkeissa rakennetaan tulevaisuuden Samlinkia. Von Schantz kokee, että tavoitteellisuus on hänen työnsä parhaita puolia. Omista vahvuuksistaan hän saa päivittäin ammentaa työhönsä energiaa ja sitkeyttä sekä toteuttaa näkemystään ihmislähtöisestä johtamisesta. Kun työssä jaksetaan ja siihen sitoudutaan, niin ihmiset kuin yrityskin menestyvät.  

– Nautin työssäni erityisesti siitä, kun rankan työn jälkeen alkaa vähitellen syntyä mitattavia onnistumia. Olen iloinen, että saan olla mukana Samlinkin kasvumatkalla tuomassa lisäarvoa juuri tälle yritykselle.  

Tehtäväni on mielenkiintoinen ja haastava sekä liiketoiminnallisesti tärkeä. Samlinkissa organisaatio on riittävän pieni, jotta pystyn olemaan mukana projektin kaikissa vaiheissa aina tarjousvaiheesta projektin päättymiseen saakka.  

– Työssäni parasta ovat ehdottomasti ihmiset! Innostun keskusteluista ja uusista asioista, sekä siitä, että uskalletaan kokeilla ja tehdä asioita uusilla tavoilla. On myös hienoa seurata, kuinka ihmiset luottavat omaan tekemiseensä ja kehittyvät työssään ylittäen kaikki odotukset! 

Tulevaisuus edellyttää osaamisen kehittämistä

Yrityksen potentiaali on yhtä suuri kuin siinä työskentelevät ihmiset. On tärkeää, että ihmisillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja näin olla mukana luomassa Samlinkin tulevaisuutta.   

Yritys, sen prosessit ja toimintatavat kehittyvät, mutta tärkeää on pitää aktiivisesti muutosta yllä myös yksilötasolla. Osaamisen kehittäminen on tärkeää ja se vaatiikin jokaiselta henkilökohtaista uskallusta muuttua.  

Haaveilen siitä, että voisin tuntea paremmin tiimini jäsenet. Haluaisin oppia jokaisen vahvuudet ja heikkoudet sekä ominaisuudet tiimin jäseninä. Näin voisin omalta osaltani kehittää tiimiä kokonaisuutena paremmaksi.  

Usein se, että tuntee tekijät hyvin, mahdollistaa tiimin menestymisen pidemmällä aikavälillä.  

Von Schantz odottaa tulevaa innolla. Tekniikan kehittyessä ja osaamisen muuttuessa pitää löytää se suunta, missä yritys voi olla edelläkävijä.  

– Samlink ja sen tapa toimia tulee kehittymään valtavasti seuraavan viiden vuoden aikana. Mielestäni on tärkeintä toimittaa asiakkaillemme niin tehokasta it-palvelua, että se on kaikessa yksinkertaisuudessaan omassa lajissaan parasta, mitä on olemassa.   

Kuka: Alexandra von Schantz
Koulutus: KTM
Asiantuntijuus: strateginen johtaminen