Samlink ja Kyndryl: pankkialan digisiirtymän kärjessä 

Blogit |
Jaa
Samlink Blogi Piia Hoffsten-Myllylä

Pankkiala on käännekohdassa. Alaa ravistelevat niin fintech-innovaatiot, epävakaat markkinat kuin lisääntyvät kyberturvallisuusuhatkin. Muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää tarjota yksilöllisiä ja turvallisia asiakaskokemuksia. Samlinkin ja Kyndrylin kumppanuus vastaa tähän tarpeeseen. Haluamme auttaa pankkeja navigoimaan digisiirtymässä yhdistämällä Samlinkin edistykselliset digitaaliset ratkaisut Kyndrylin globaaliin asiantuntemukseen. Kumppanuuden tuoma vipuvoima on merkittävä.

Asiakkaille yhteisesti tuottamamme arvo perustuu useaan tekijään, joista nostan tässä esiin muutaman keskeisimmän.

  1. Saumaton modernisaatiomatka

Säästöpankkiryhmä ja Samlink ovat kertoneet kolmivuotisesta sopimuksesta laajamittaista, usean toimittajan IT-modernisointihanketta koskien. Tavoite on siirtyä kohti julkista pilviympäristöä hioen samalla asiakas- ja työntekijäkokemusta. Muutoksen toteuttamiseksi Samlink rakentaa älykästä, modulaarista digitalisaatiota, ja Kyndryl tarjoaa hankkeen tueksi kansainvälisen asiantuntemuksensa ja vipuvartensa. Projekti on virstanpylväs, joka ilmentää yhteisen panoksemme arvoa asiakkaille.

  1. Tekoälyn synergiaedut

Kyndryl ja Microsoft ovat syventäneet yhteistyötään yritystason generatiivisen tekoälyn käyttöönoton vauhdittamiseksi. Yhteisten innovaatiokeskusten ja Kyndrylin kasvavan, patentoidun data- ja tekoälyportfolion avulla edesautamme tekoälypohjaisten ratkaisujen leviämistä eri toimialoilla. Kyndrylin innovaatiot ja teknologisen edistyksen eetos avaavat myös pankeille uusia väyliä tekoälyn liiketoimintahyötyihin.

  1. Kyberresilienssi kulmakivenä

Digitaaliseen muutokseen liittyy riskejä ja haavoittuvuuksia. Niiden hallinnassa astuvat kuvaan Kyndrylin kyberresilienssiratkaisut. Pyrimme minimoimaan turvallisuuspoikkeamien taloudelliset vaikutukset ja mainehaitat uusimpien teknologioiden ja tehokkaiden puolustusmekanismien avulla. Käytännön esimerkki on Kyndryl Resiliency Orchestration, jonka ominaisuuksia ovat toimintakyvyn luotettava palauttaminen sekä riskinhallintastrategiat, jotka auttavat pankkeja suojaamaan dataa ja toimintojaan.

  1. Toimialanäkemys

Samlinkilla on yli 30 vuoden kokemus finanssialalta. Sen asiantuntemus ja osaaminen ovat ainutlaatuisia toimialalla. Kyndrylin ja Samlinkin yhteinen tavoite on rakentaa kasvua, uutta digitaalista ekosysteemiämme ja olla haluttu työnantaja ja kumppani. Näkemyksemme mukaan Euroopan pankkialan teknologinen tulevaisuus rakentuu globaalien kyvykkyyksien, paikallisen osaamisen ja tehokkaan järjestelmätoimituksen varaan.

Tavoitteenamme ei ole vain vastata nykypäivän vaatimuksiin, vaan luoda pohjaa uudelle, paremmalle, digiajan pankkialalle.

Piia Hoffsten-Myllylä
Kyndryl Suomen maajohtaja