DORA tuo pankeille uusia vaatimuksia – Samlink tukee asiakkaitaan muutosmatkalla

Blogit |
Jaa
Arto Sorvoja Blog

Finanssialan digitaalista häiriönsietokykyä koskeva säädös DORA (Digital Operational Resilience Act) ja kyberturvallisuusdirektiivi NIS2 vaikuttavat eurooppalaisten pankkien toimintaan tulevaisuudessa. Tammikuusta 2025 alkaen myös suomalaisten pankkien tulee toimia uusien vaatimusten raameissa. Samlink on erittäin valmis ottamaan johtavan roolin asiakaspankkiensa tukemisessa tässä prosessissa.

Olemme käyneet tietoturvaosastomme johdolla laajoja keskusteluja Kyndryl Euroopan pankkiasiakkuuksista vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyössä kehitämme ratkaisuja sille, miten Samlink ja Kyndryl voivat ratkoa uusien vaatimusten aiheuttamia haasteita järkevästi ja kustannustehokkaasti, pitäen kiinni vaadituista aikatauluista.

Työ on edistynyt hyvällä vauhdilla. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua aiheesta emoyhtiömme Kyndrylin kanssa, joka on yksi alan suurimmista toimijoista Euroopassa. Kyndryl tukee vahvasti sitä, että Samlinkin asiakaspankit saavat parasta mahdollista apua tulevaisuuden säädöksiin mukautumisessa.

Samlinkin palveluintegraatiokompetenssi apuna

DORA tuo mukanaan uusia edellytyksiä niin kyberturvallisuuden ja operatiivisen häiriönsietokyvyn osa-alueilla, kuin myös tarpeen avoimempaan tiedon jakamiseen.

Samlinkissa on rakennettu viime aikoina terävää palveluintegraatiokompetenssia, joka tulee olemaan keskiössä myös DORAan valmistautumisessa. Jotta pankit selviäisivät direktiivin vaatimista toimintamallien ja prosessien muutoksista, on niiden hyvä ryhtyä yhteistyöhön kumppanien kanssa jo nyt, eikä jättää muutostöitä viime tippaan.

Arto Sorvoja
Vice President & Senior Partner
Samlink – A Kyndryl Company

Oletko Tivin lukija? Lue Arton haastattelu aiheesta Tivin verkkolehdestä.