Ville Mickelsson Samlinkin uudeksi asiakaspartneriksi

Uutiset |
Jaa
Ville Mickelsson

Samlinkilla on ilo kertoa Ville Mickelssonin nimityksestä uudeksi asiakaspartneriksi. Tehtävässään hän vastaa yhden Samlinkin avainasiakkuuden kokonaiskehityksestä ja asiakastyytyväisyydestä. 

Ville tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen myynnistä ja liiketoiminnan kehityksestä IT-alalla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hänellä on kokemusta pankki- ja vakuutusalojen lisäksi muun muassa energiatoimialalta ja valmistavasta teollisuudesta. Hänen laajaan osaamiseensa kuuluu strategisen myynnin sekä teollisen internetin liiketoimintojen johtamista Suomessa, Pohjoismaissa sekä kansainvälisesti. IT-alan lisäksi Villellä on taustaa muun muassa yrittäjyyden, startup-valmennuksen, mainonnan, median ja konsultoinnin tehtävistä. 

Miikka Laiho, Samlinkin partneri ja COO, uskoo, että Villen kokemus eri toimialoilta sekä suurten finanssialan yritysten tuntemus tuovat merkittäviä hyötyjä Samlinkille.  

– Vaikka meillä on jo tänäkin päivänä vahva yhteistyö sekä sujuva liikesuhde Villen vastuuasiakkaan kanssa, haluamme myös varmistaa yhteisen kasvupolun pitkälle tulevaisuuteen.

Ville on innostunut paneutumaan entistä syvemmin pankkialan kehitykseen. Hän korostaa tämän päivän oikeiden askelten ottamisen merkitystä, jotta tulevaisuuden liiketoiminta voidaan turvata. Ville uskoo, että toimiessaan yhtenä tiiminä Samlink voi vahvistaa asiakassuhteita ja luoda lisäarvoa pankeille sekä erityisesti pankkien loppuasiakkaille. 

– Olen sitoutunut edistämään Samlinkin asiakkaiden menestystä nyt ja tulevaisuudessa. Näen itseni paitsi johtajana, myös tekijänä ja toimeenpanijana. Luon luottamukseen perustuvia suhteita, jotka mahdollistavat tuottavan sekä pitkäaikaisen yhteistyön, ja olen jo nyt vaikuttunut samlinkilaisten erityisestä osaamisesta sekä asiantuntijuudesta.