Tietoturvatiimi työskentelee parhaassa tapauksessa pääosin kulisseissa

Uutiset |
Jaa
Samlink tietoturva

Samlinkin tietoturvatiimi on vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa monin eri tavoin, kuten kuukausittaisissa tapaamisissa tietoturvavastaavien tai asiakaspankkien tietosuojavastaavien kanssa, neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnan kanssa sekä satunnaisesti muissa asiakastapaamisissa. 

Tietoturvapalavereissa annetaan aina lyhyt katsaus maailmanlaajuisiin tietoturvan ja riskien trendeihin sekä suuntauksiin. Lisäksi esitellään tilastoja erilaisista lähteistä, kuten Tietoturvakeskuksesta, haittaohjelmien havainnoinnista, järjestelmien päivityksistä, tietoturvatapahtumista ja teknisistä yksityiskohdista, jotka ovat tärkeää tietoa Samlinkin asiakaspankeille, sillä ne saattavat merkittävästi vaikuttaa heidän riskitasoonsa. 

Tietosuojavastaavien kanssa pidettävissä tapaamisissa annetaan myös lyhyt katsaus siihen, mitä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti tapahtuu tietosuojan saralla ja miten se saattaa vaikuttaa asiakaspankkeihin tai Samlinkiin. 

Suuri osa Samlinkin tietoturvatiimin työstä tapahtuu kulissien takana ja on käytännössä näkymätöntä asiakkaille. Näin pitäisikin olla, sillä ideaalitilanteessa riskit käsitellään ennen kuin mitään ikävää tapahtuu. Asianmukaisen riskienhallinnan varmistamiseksi kyberuhkatiedustelua vastaanotetaan useista lähteistä asianmukaisen suojauksen varmistamiseksi.  Tarvittaessa selvitetään, mitä päivityksiä tai lisäyksiä tulee tehdä riskien vähentämiseksi. Kaikki tunnistetut riskit säilytetään riskivarastossa, ja asiakaspankkeihin mahdollisesti vaikuttavat riskit uudelleenkäsitellään kuukausittain. 

Ehdottomasti tärkeintä Samlinkin tietoturvatiimille on palaute, joka saadaan asiakaspankeilta. Tiimi toimii yhteistyössä asiakaspankkien kanssa parantaakseen turvallisuutta ja alentaakseen organisaatioiden riskejä sekä tietoturvan että yksityisyyden näkökulmasta.