Samlinkin uuden strategian jalkautus on alkanut

Uutiset |
Jaa
Samlink strategia

Samlinkin uusi, vahvassa yhteistyössä rakennettu strategia perustuu ihmisiin, kasvun ja arvon asenteeseen sekä loistavaan asiakaskokemukseen. Uusi työkulttuuri, psykologisesti turvallinen ympäristö ja strategiset pilarit tekevät Samlinkista ja Kyndrylistä pysäyttämättömän yhdistelmän.

Yhteinen tekeminen korostuu Samlinkin uudessa strategiassa, jota on valmisteltu Kyndryl-yhdistymisen jälkeen. Jokaisella on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, ja lähes kaikki samlinkilaiset myös tekivät niin.

– Strategia on kollektiivisesti yhdessä rakennettu, mikä tekee siitä ainutlaatuisen. Olemme saaneet paljon aikaan lyhyessä ajassa, Samlinkin Senior Partner Arto Sorvoja iloitsee.

Uusi strategia perustuu kolmeen tärkeään peruspilariin: ihmisiin, kasvun ja arvon asenteeseen sekä loistavaan asiakaskokemukseen.

Jokaista pilaria tarvitaan

Samlinkin liiketoiminnan ytimessä ovat ihmiset. Sekä nykyiset että tulevat kyvyt ovat edellytyksenä toiminnan toteutumiselle.

– Ilman osaavia ihmisiä meillä ei tapahdu mitään. Jotta voimme onnistua, on varmistettava henkilöstön riittävät valmiudet ja resurssit, hyvä johtaminen sekä psykologinen turvallisuus, Sorvoja tarkentaa.

Jotta voimme onnistua, on varmistettava henkilöstön riittävät valmiudet ja resurssit, hyvä johtaminen sekä psykologinen turvallisuus

Toinen pilareista koskee kasvua, jota Samlinkissa tavoitellaan niin ammatillisesti kuin liiketoiminnallisesti. Kasvu- ja arvoajattelu näkyvät eri tehtävissä eri tavalla. Yhteistä kaikessa tekemisessä on kuitenkin positiivinen, voimaannuttava ja energinen kasvuasenne.

– Keskitytään toimittamaan sitä, mitä luvataan, purkamaan kasvua rajoittavat esteet ja rakentamaan kasvua uuden myynnin kautta.

Kolmas pilari keskittyy loistavaan asiakaskokemukseen: tuotetaan palveluita laadukkaasti ja nopeasti panostaen ennakointiin ja innovatiivisuuteen.

– Kyndryl Wayn mukaisesti olemme fastflat ja focused. Ohjaamme ja hoidamme asiakassuhteitamme sekä luomme uutta yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Jalkautus tehdään syksyn aikana

Johtoryhmä on aloittanut uuden strategian mukaisen kolmen pilarin jalkauttamisen päivittäiseen tekemiseen. Pilareilla ei ole tärkeysjärjestystä, vaan olennaista on niiden syklisyys ja yhteys toisiinsa.

– Tämä tarkoittaa, ettei ole yhtä pilaria ilman kahta muuta. Priorisoimme tilanteesta riippuen, mutta tärkeintä on pysyä liikkeessä kohti uutta visiota, Sorvoja kertoo.

Uuden strategian jalkauttaminen alkaa syksyllä. Työryhmät ovat jo tehneet ensimmäiset suunnitelmat konkreettisista hankkeista, jotka tullaan aloittamaan lähiviikkoina.

Pilareilla ei ole tärkeysjärjestystä, vaan olennaista on niiden syklisyys ja yhteys toisiinsa.

– Strategia ilman toimivaa jalkauttamista ei ole mitään. Tekemämme integraatio-ohjelma on todistanut kykynsä tuottaa pragmaattisia tuloksia nopeassa tahdissa. Strategian jalkauttaminen tulee tapahtumaan osana tätä toimivaa kokonaisuutta, mikä myös huomattavasti pienentää tarvittavaa byrokratiaa.

Tutustu strategiaamme