Samlinkin tarjousprosessi nopeutui 70 prosentilla

Uutiset |
Jaa

Samlinkin tavoitteena on toimia palveluorganisaationa ketterästi. Yksi viime vuoden kehityskohteista oli tarjousprosessi, jonka kestoa on onnistuttu lyhentämään merkittävästi.

Vielä vuoden 2022 alkupuolella Samlinkin tarjousprosessin kesto, eli aika asiakkaan tarjouspyynnöstä tarjouksen lähettämiseen asiakkaalle, oli yli 100 päivää. Tästä sitouduttiin leikkaamaan puolet pois.

– Tarjousprosessia on onnistuttu tehostamaan merkittävästi. Olemme lyhentäneet ajan keskimäärin 30 päivään, mikä on suuri muutos aiempaan. Tämä hyödyttää sekä asiakasta että Samlinkia, kertoo myyntijohtaja Kari Huoponen.

Huoposen mukaan tarjousprosessin nopeutuminen on saumattoman yhteistyön tulos. Mukana on ollut laaja joukko Samlinkin asiantuntijoita, muun muassa asiakasvastaavia, ratkaisu-, tuote- ja palvelupäälliköitä, projektipäälliköitä, arkkitehtejä sekä uusi projektitoimisto (Project Management Office).

– Myös liiketoimintayksiköiden johtajat Päivi Vikström ja Sami Suuronen ovat omalla esimerkillään pitäneet fokuksen asiassa.

Turvallista polkua tulevaisuuteen

Uusi tarjousprosessi on tuonut muutoksia myös projektitoimintaan ja sen kehittämiseen. IT-alan vauhdikas kehittyminen ja moniulotteiset projektit luovat tarpeen jatkuvalle uudistamiselle.

– Tavoitteenamme on luoda lyhyemmän aikavälin tavoitteita yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä välttää liiallista tulevaisuuden ennustamista ja oletuksien tekemistä finanssialan alati muuttuvassa ympäristössä, kertoo Huoponen.

Vaikka pankkimaailmassa katseen on oltava aina jossain määrin tulevaisuudessa, Samlink keskittyy tuottamaan jatkuvia palveluita turvallisesti. Jatkuvan uudistamisen keinot takaavat järjestelmien toimivuuden muutoksen keskellä.

– Liikumme kohti asiakkaidemme tavoitteita asteittaisten ja turvallisten muutosten kautta. Pyrimme suurten mullistusten sijaan jatkuvaan kehittämiseen. Uuden tarjousprosessin avulla pääsemme entistä ketterämmin luomaan arvoa asiakkaalle, Huoponen toteaa.

Tarjousprosessin kehittäminen jatkuu edelleen, ja tavoitteena on tuottaa sekä suuria että pieniä projekteja ketterästi laadusta tinkimättä.

– Suoraviivaistettujen prosessien ansiosta yksinkertaisemmat tarjoukset syntyvät todella nopeasti, mutta toki meillä on edelleen isoja, hyvin monimutkaisia tarjoushankkeita, joiden kestoon pyritään löytämään ratkaisuja. Erityisesti näissä tapauksissa yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa on tärkeää sekä tarjousprosessin nopeuden että lopputuloksen laadun kannalta, jatkaa Huoponen.