Samlinkin koulutuksissa panostetaan tietoon ja taitoon

Uutiset |
Jaa

Samlinkin koulutusohjelma muotoutuu pitkälti asiakastoiveiden, lakimuutosten ja järjestelmien käyttöönottojen pohjalta. Osa aiheista on toistuvia, mutta joka vuoden koulutuskalenteriin jätetään aina myös tilaa, jotta asiakastarpeisiin tai viranomaisvaatimuksiin pystytään reagoimaan nopeastikin.

– Yksi hyvä kanava kartoittaa koulutustarpeita on käydä läpi Service Deskiin tulleita yhteydenottoja. Pankkien henkilökunnan useimmiten kysymistä aiheista kannattaa järjestää koulutuksia, Samlinkin koulutuspäällikkö Kirsi Vihko kertoo.

Vuonna 2022 suosituimpien tilaisuuksien aiheina oli ”Asunto-osakeyhtiö velallisena” ja ”Henkilöasiakkaan rahoituksen peruskurssi”.

Joka vuoden koulutuskalenteriin jätetään aina tilaa, jotta asiakastarpeisiin tai viranomaisvaatimuksiin pystytään reagoimaan nopeastikin.

Verkkokoulutuksissakin voi kokea yhdessäolon tunnetta

Nykyään kaikki koulutukset toteutetaan verkossa. Valmennuksiin osallistuminen on pyritty tekemään mahdollisimman selkeäksi ja mukavaksi. Kurssin ohjelma, materiaalit ja osallistumisohjeet kootaan samaan paikkaan.

Valmennuspäivää rytmitetään yhteisillä harjoituksilla ja tauoilla.

Koulutusten osallistujamäärät vaihtelevat koulutustyypin mukaan. Yhteen järjestelmäkoulutukseen otetaan mukaan noin 15 henkilöä, mutta ajankohtaispäivissä kuulolla voi olla useita kymmeniä korvapareja. Spesifeissä aiheissa osallistujamäärän rajaamisella varmistetaan koulutuksen laatu ja hyvät oppimistulokset.

– Järjestelmäkoulutusten osallistujamäärissä on nähtävissä ja odotettavissa nousua sen myötä, kun nykyisiä asiantuntijoita eläköityy ja uusia henkilöitä koulutetaan heidän tilalleen, Vihko sanoo.

Samlinkin koulutustiimin hyvä yhteishenki näkyy asiakkaille asti. Kouluttajat ovat saaneet hyvää palautetta valmennustyylistään ja ammattitaidostaan. Samlinkin omien asiantuntijoiden lisäksi tilaisuuksiin kutsutaan ulkopuolisia luennoitsijoita.

Koulutuksista annettuja palautteita

”Teitä on mielenkiintoista kuunnella, ei mitään tasaisen tylsää. Tykkään, että käytännön tehtäviin käytettiin niinkin paljon aikaa. Materiaalit ovat hyvät, ja niihin voi jälkeenpäin palata.”

”Kaikki oli tärkeää tietoa ja heti sovellettavissa käytäntöön.”

”Luennoitsija onnistui puheenvuorossaan erinomaisesti. Käytännön esimerkit havainnollistivat asiaa todella hyvin. Luennoitsijan ammattitaito näkyi puheenvuorossa.”