Samlink kouluttaa: Ajankohtaista pankkien yritysasiantuntijoille

Uutiset |
Jaa
Samlink koulutus yritysasiantuntijat

Vuoden ensimmäisessä koulutuksessa asiakkaamme saivat tietoa ajankohtaisista aiheista ja tekoälyn tarjoamista tulevaisuuden mahdollisuuksista. 

Koulutuksen avasi Nomentia Oy:n Jouni Kirjola, joka käsitteli markkinatrendejä, yrityksen maksamista ja kassaennusteita. Hän kertoi uudesta pohjoismaiden yhteisestä maksujärjestelmästä, P27:sta, johon siirtyminen muistuttaa aiempaa muutosta SEPA-maksuihin ja XLM-pohjaisiin tilioteraportointeihin Suomessa.

Historiatietojen yhdistäminen ulkoisiin tietoihin auttaa rakentamaan tarkempia ennustemalleja.

Yritysten kassaennusteet voivat poiketa toisistaan riippuen siitä, kuinka pitkälle tulevaisuuteen niitä tarkastellaan. Yrityksen tyyppi ja toimiala ohjaavat tarpeita ja ennusteiden pituuden tarpeellisuutta, joten kaikkia koskevia sääntöjä on vaikea määrittää.

– Yhdistämällä tietoa eri järjestelmistä ja vertaamalla toteutuneita kassavirtoja ennustettuihin saadaan paljon tietoa. Lisäksi historiatietojen yhdistäminen ulkoisiin tietoihin auttaa rakentamaan tarkempia ennustemalleja. Dataa tulee olla riittävästi, jotta myös kausivaihtelut saadaan huomioitua, Kirjola tarkentaa.

Yritysluokitusten mallinnuksiin päivityksiä

Suomen Asiakastiedon yritysluokitusten mallinnuksia päivitetään, sillä ympäröivä maailma on muuttunut yrityskentässä huomattavasti ja Asiakastiedon tietokanta on kasvanut merkittävästi. Jatkossakin yritysmallin mukaisia jaotteluja on viisi, mutta esimerkiksi maksuhäiriöiden ennustamiseen tulee pieniä tarkennuksia.

– Tilastollisen mallin roolia luokituksen laskennassa on vahvistettu. Riskipisteiden skaala laajenee, ja jatkossa yrityksen maksuhäiriöriski ilmaistaan promillen tarkkuudella. Uuden version käyttöönotto on asiakkaan omalla ilmoituksella alkanut maaliskuun alusta, mutta siirtymälle on annettu kaksi vuotta aikaa, Suomen Asiakastieto Oy:n Product Owner Markus Hallberg kertoo.

Uusi malli ennustaa trattoja matalampia häiriöitä, mutta malliin on rakennettu tarkennus myös suurten trattojen varalle.

Suomen Asiakastieto Oy:n Predictive Modelling Manager Pekka Liukkunen kertoo aiempien mallien ennustaneen mitä tahansa maksuhäiriöitä. Uusi malli ennustaa trattoja matalampia häiriöitä, mutta malliin on rakennettu tarkennus myös suurten trattojen varalle. Näin saatiin korjattua esimerkiksi pitkästä laskujen hyväksymiskierrosta johtuvien trattojen vaikutus yritysriskiin.

Yleistyvätkö biometriset tunnisteet?

Alkuvuoden koulutustapahtuman päätti Samlinkin sähköisen asioinnin osastopäällikkö Tomi Mölsän katseet kristallipalloon ja ajatukset siitä, miten tunnistautumisen kenttä saattaa muokkaantua tulevina vuosina. Pankkitoiminta on muuttunut vuosien aikana paljon, ja myös tunnistautuminen on kehittynyt. Moni käyttää avainta tai muuta tunnistautumistekijää useamman kerran päivässä todistaakseen jatkuvasti henkilöllisyytensä.

– Empty pockets -ideologiani perustuu siihen, että väitän viiden vuoden kuluttua biometristen tunnisteiden (kasvot, sormenjäljet, silmän iiris tai oma ääni) olevan yleisiä tapoja päästä käsiksi paikkoihin. Ehkä joku markkinoilla olevista tunnistautumisen parissa työskentelevistä toimijoista tuo meille tulevaisuudessa mahdollisuuden käyttää biometristä tunnistautumista laajasti, mikä tulee muuttamaan kaikkien elämää, Mölsä ennustaa.