Samlink kehittää varautumistaan kyberhäiriöihin TIETO22-harjoituksessa

Uutiset |
Jaa
Samlink TIETO22

Samlink on jälleen mukana valtakunnallisessa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja viranomaisten yhteisessä TIETO22-harjoituksessa. Joka toinen vuosi järjestettävässä harjoituksessa keskitytään elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistoimintaan vakavissa kyberhäiriötilanteissa.  

Parhaillaan käynnissä olevassa TIETO22 -harjoituksessa rakennetaan yhteistä tilanneymmärrystä ja yhtenäisiä toimintatapoja. Tavoitteena on luoda yrityksien ja viranomaisten verkosto, jossa on laaja-alaista osaamista.  

Mukana on yrityksiä ja viranomaisia lähes kaikilta huoltovarmuuskriittisiltä toimialoilta, sekä toimialojen keskeiset tele- ja ICT-palveluntuottajat, vartiointiliikkeet ja media-ala. 

Uudet opit asiakkaan hyödyksi

TIETO22-harjoitus tarjoaa hyvän mahdollisuuden kouluttaa Samlinkin henkilöstöä.  

– Saamme oppeja erilaisten kyberhäiriötilanteiden hallintaan sekä niiden vaatimaan yhteistoimintaan viranomaisten ja huoltovarmuuskriittisen yritysten verkoston kanssa. Loppupeleissä voittajana on Samlinkin asiakas, kun kyvykkyytemme on kasvanut harjoituksen aikana, korostaa turvallisuuspäällikkö Harri Salomaa. 

Keväällä järjestetyssä lähitapaamisessa keskustelujen pääpaino oli ennakolta varautumisessa, asioiden dokumentoinnissa ja toimimisesta häiriötilanteessa. Tärkeitä havaintoja olivat myös toimitusketjujen hallinta oman liiketoiminnan varmistamiseen liittyen ja se, että toimija itse on tunnistanut kriittiset liiketoimintaprosessit, niihin liittyvät haavoittuvuudet ja tehnyt suunnitelmat, miten häiriötilanteesta palaudutaan normaalitoimintaan. 

Syyskuussa on vuorossa kolmipäiväinen roolipeli, jossa osallistujat ratkovat kuvitteellista kyberhäiriötilannetta ja harjoittelevat yhteistoimintaa sekä tiedon jakamista kriisitilanteessa. 

Lue lisää TIETO22-harjoituksesta harjoituksen virallisilta verkkosivuilta.