Osaaminen Samlinkin menestyksen takana 

Uutiset |
Jaa

Samlink on kasvanut reilussa 25 vuodessa pienestä ATK-osastosta merkittäväksi pankkimaailman IT-toimittajaksi ja integraattoriksi. Vahvat juuret ja syvällinen osaaminen ovat kantaneet läpi muutosten – ja kantavat myös Samlinkin siirtyessä Kyndrylin omistukseen. 

Samlinkin pitkän kehityskaaren aikana on tapahtunut merkittäviä sisäisiä ja ulkoisia muutoksia. Yrityksen alkuaikoihin verrattuna nykyinen toimintaympäristö on paljon monimutkaisempi ja laajempi.   

– Samlinkissa rakennettiin pitkään kaikki alusta alkaen itse. Nyt olemme osa isompaa, kansainvälistä ekosysteemiä, jossa teemme yhteistyötä eri partnereiden kanssa. Menestyksemme avaintekijä on pankkitoiminnan vahvan osaamisen lisäksi kykymme yhdistää älykkäästi valmisohjelmistoja itse tekemiimme ohjelmistoihin ja palveluihin, Samlinkin tuote- ja kehityspalveluiden johtaja Sami Suuronen kertoo.  

Muutokset toimintaympäristössä ovat heijastuneet myös henkilöstön osaamiseen. Vaatimukset ovat kasvaneet ja samlinkilaisille on kertynyt uutta osaamispääomaa. Kansainvälistymisen myötä myös englannin kieli on tullut monille päivittäiseen käyttöön.  

– Ensimmäiset Java-koodarit tulivat taloon vuosituhannen vaihteessa. Tällä hetkellä Java-ohjelmointi on valtavirtaa, vaikka rinnalla tarvitaan edelleen vahvaa mainframe-osaamista. Meiltä löytyy huippuammattilaisia molemmilla alueilla, palvelutuotannon johtaja Päivi Vikström kiittää. 

SAFe avasi uuden tekemisen tavan

Ylläpidon puolella siirryttiin ITILin mukaisiin prosesseihin vuodesta 2010 alkaen. Muutos ei tullut helpolla, vaan se vaati sitkeyttä erityisesti esimiehiltä.  

– Viimeisten vuosien aikana on korostunut se, että asiakkaat edellyttävät määrämuotoisia prosesseja. Nyt kun Samlinkin prosessit on saatu kuvattua, ne on julkaistu koko henkilöstölle sisäisissä ohjeistuksissa. Tavoitteena on tuottaa sisäisiä koulutusvideoita, jotka helpottavat prosessien omaksumista, Päivi kertoo. 

Yksi yrityksen historian merkittävimmistä muutoksista oli siirtyminen SAFe-viitekehyksen mukaisiin toimintatapoihin vuonna 2015. Se mullisti ajattelun ja tekemisen tavan koko organisaatiossa.  

– Siirtyminen SAFEen ja agileen toimintatapaan on käytännössä vaikuttanut kaikkeen tekemiseen meillä. Sen myötä olemme onnistuneet lisäämään joustavuutta ja tehokkuutta projektien suunnitteluun ja läpivientiin sekä kehittämään yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, Suuronen kuvailee.  

Oman leimansa toimintaan on lyönyt myös se, että asiakkaat eivät enää ole Samlinkin omistajia. Nyt ollaan aidossa kilpailutilanteessa, jossa palvelut kilpailevat kolmansien osapuolien kanssa.  

Myös tietoturva-asiat ovat nousseet kriittiseksi tekijäksi Samlinkissa. Kalastelukeissit ja muut vastaavat ilmiöt sävyttävät arkea erilaisina kiireellisinä selvityksinä ja muutoksina palveluissa. Väärinkäytösten ennalta ehkäiseminen on jatkuvaa kilpajuoksua, jossa henkilöstön osaaminen on tärkein valtti.