Kyberturvallisuuden kansainväliset haasteet

Uutiset |
Jaa

Huippunopeasti kehittyvässä maailmassa kansainvälistyminen on saanut kyberturvallisuuden yhteydessä uuden merkityksen. Kyberrikollisuus on jo vuosien ajan toiminut maailmanlaajuisesti, rikollisten ylittäessä tarkoituksellisesti kansainvälisiä rajoja, jotta voitaisiin hyödyntää oikeuslaitosten monimutkaisuutta ja välttää kiinni jäämistä. Statistan mukaan kyberrikollisuuden ennustetaan tuottavan vuosien 2023–2028 välillä jopa 13,8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joten tarve tehokkaille turvatoimenpiteille on todellinen. 

Ennakoiva lähestyminen

Maailmanlaajuisen haasteen edessä organisaatiot, kuten Samlink, ottavat käyttöön kansainvälisesti tunnustettuja turvallisuusstandardeja. Käyttöön otetut viitekehykset, kuten ISO/IEC 27001 ja NIST Cybersecurity Framework, auttavat tunnistamaan vaadittavia turvatoimenpiteitä ja samalla mahdollistavat myös turvallisuustilanteemme vertailukelpoisuuden muihin yrityksiin nähden.  

Turvatoimien harmonisointi

Vaikka joitakin maakohtaisia säädöksiä on yhä olemassa, EU:ssa on käynnissä niiden harmonisointiprosessi. Aloitteet, kuten yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja Digital Operational Resilience Act (DORA), muovaavat yhtenäistä kehystä. GDPR:n maailmanlaajuinen vaikutus ennakoi vastaavaa vaikutusta DORA:lta, korostaen tarvetta tasapuolistaa pelikenttää ja tervettä kilpailua rahoitusalalla maailmanlaajuisesti. 

Sopeutuminen kansainvälisiin vaatimuksiin

Kun Samlink nyt suuntaa katseensa laajemmille globaaleille markkinoille, lähestymistapamme turvallisuuteen on kehityttävä sen mukana. Tämä edellyttää sellaista uhkatiedustelua, joka on kohdennettu uusille kohdealueille. Samanaikaisesti pyrimme monipuolisesti hyödyntämään  pilvipalveluita, sillä ne muodostavat palvelujemme perustan. 

Mikrotason globalisaatio 

Kun sukelletaan syvemmälle riski- ja turvallisuusyksikkömme päivittäiseen työhön, globalisaatio ei ole enää pelkkä käsite, vaan todellisuutta. Tiimin jäsenet Euroopan eri maissa tekevät merkittävää työtä Samlinkin turvallisuuden hyväksi. Suunnittelemme ja käynnistämme parannuksia menetelmiin, prosesseihin ja teknologiaan. Työ on dynaamista vuorovaikutusta, joka sisältää uusien turvallisuuspalveluiden kehittämistä asiakkaidemme tarpeiden ja omien sisäisten tavoitteidemme täyttämiseksi. 

Samlink on sitoutunut pysymään innovaatioiden huipulla maailmanlaajuisessa kyberturvallisuuskuvassa. Haasteet ovat globaaleja, mutta ammattitaitomme avulla pystymme takaamaan asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme digitaalisen turvallisuuden paremmin kuin koskaan ennen.

Lue lisää uutisia täällä.