Henkilötunnuksia uudistetaan – Samlink seuraa hankkeen etenemistä 

Uutiset |
Jaa
Henkilötunnuksia

Valtiovarainministeriö uudistaa henkilötunnusjärjestelmää. Hankkeen työryhmä julkaisi tammikuussa luonnoksen hallituksen lakiesityksestä, ja pyytää siihen nyt lausuntoja. Samlink seuraa uudistamishanketta ja toimii kumppanina mahdollisissa uudistuksesta johtuvissa järjestelmämuutoksissa. 

Lakiesitysluonnoksen mukainen henkilötunnusjärjestelmän uudistaminen aiheuttaisi toteutuessaan muutostarpeita henkilötunnuksia sisältäviin rekistereihin ja järjestelmiin niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla. 

– Hanke ja lakiesitys ovat vielä kesken, mutta seuraamme Samlinkissa niiden etenemistä. Pyrimme olemaan ajoissa hereillä ja miettimään hyvissä ajoin yhdessä asiakkaidemme kanssa, miten järjestelmiä pitää mahdollisesti kehittää, jos nyt ehdotetut muutokset henkilötunnukseen hyväksytään, kommentoi Samlinkin tuotekehityspäällikkö Susanne Salo. 

Henkilötunnusjärjestelmän uudistamisella halutaan varmistaa henkilötunnusten riittävyys, poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus ja sujuvoittaa Suomeen töihin muuttavien ulkomaalaisten asiointia. Myönnetyt henkilötunnukset pysyisivät ennallaan muuttumattomina, mutta uusista henkilötunnuksista ei enää kävisi ilmi henkilön sukupuoli. Lisäksi henkilötunnuksen rinnalle esitetään kokonaan uuden yksilöintitunnuksen käyttöä.  

Lopullinen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Uudistuksen ensimmäiset lakimuutokset on esitetty astumaan voimaan vuoden 2023 alusta. Sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat muutokset tulisivat voimaan vuonna 2027.  

Järjestelmämuutokset vaativat suunnittelua ja testausta

Henkilötunnusjärjestelmän uudistaminen vaikuttaisi luonnollisesti henkilötunnusta hyödyntäviin järjestelmiin.  

– Jos henkilötunnusjärjestelmää uudistetaan lakiesityksen mukaisesti, tulee henkilötunnuksia hyödyntävät järjestelmät päivittää siten, että ne tunnistavat sekä vanhan että uuden henkilötunnusmuodon ja osaavat käsitellä niitä oikein, selventää Salo.  

Järjestelmämuutosten tekeminen vaatii huolellista suunnittelua. Se, miten isosta muutostyöstä on kyse, riippuu täysin järjestelmästä. Aikaa tulee kuitenkin jättää riittävästi järjestelmien testaamiseen.  

– On erittäin tärkeää, että mahdollisten muutosten jälkeen järjestelmät ehditään testaamaan riittävällä laajuudella. Näin pystytään varmistumaan järjestelmäkokonaisuuden toimivuudesta, kertoo Salo.