“Garage approach” -malli tarjoaa ratkaisuja pankkien haasteisiin 

Uutiset |
Jaa
Garage Approach

Nopeasti muuttuvassa taloustilanteessa pankit ja rahoituslaitokset kohtaavat uudenlaisia haasteita. Vaatimukset, kiristyvä kilpailu ja markkinoiden epävarmuus luovat monimutkaisen ekosysteemin, jossa rahoituslaitokset nyt navigoivat. Me Samlinkin konsultointipalveluissa uskomme, että nämä haasteet voidaan ratkaista yhdessä luomisen ja “garage approach”-mallin avulla. 

Mitä ovat co-creation ja garage approach?

Co-creation eli yhdessä luominen on hyvin tärkeä osa konsultointipalveluamme. Se tarkoittaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua, joka yhdistää kaupalliset pankit, vakiintuneet fintech-yritykset ja riippumattomat ohjelmistotoimittajat. Nämä toimijat kehittävät yhdessä innovatiivisia digitaalisia rahoitusratkaisuja. Asiakaskeskeisen lähestymistapamme mukaisesti ratkaisut suunnitellaan vastaamaan jokaisen asiakkaan muuttuvia tarpeita.  

– Yhdessä luomisen konsultointiohjelmamme ovat tärkeitä pankeille ja rahoituslaitoksille, jotka kohtaavat lisääntyneitä sääntelyvaatimuksia, uudenlaista kilpailua ja markkinoiden epävakautta. Tällainen toimintatapa vastaa eurooppalaisen pankkisektorin kehitykseen, jossa pankit voivat tehokkaan yhteistyön voimin ylläpitää ja kasvattaa liiketoimintaansa, selittää Philippe Santraine, Samlinkin Senior Banking Consultant. 

“Garage approach” kuvaa ketterää tapaamme innovoida. Ennen kaikkea se on tapa murtaa organisaatioiden välisiä siiloja, edistää yhteistyötä ja omaksua jatkuvan kehittymisen ajattelutapa. Tämän lähestymistavan avulla tuemme pankkien ja rahoituslaitosten henkilöstöä sopeutumisessa, linjaamisessa ja päätösten tekemisessä, jotka edistävät organisaation digitaalista muutosta. 

Edut pankeille ja rahoituslaitoksille

Miksi pankkien ja rahoituslaitosten tulisi omaksua yhdessä luominen ja “garage approach”? Vastaus on joustavuuden, innovaatioiden ja kestävän kasvun tarve. Nykyisessä kilpailutilanteessa pankkien on sopeuduttava nopeasti muuttuviin dynamiikkoihin.  

Yhdessä luominen mahdollistaa pankeille 

  • Parempaa tuottavuutta ja sisäisten prosessien tehostumista.  
  • Päätöksenteon nopeutumisen automatisoinnin ja fintech-ratkaisujen integroinnin kautta. 
  • Uusien markkinamahdollisuuksien hyödyntämistä ja askeleen verran edellä pysymisen (embedded finance, banking-as-a-service, banking-as-a-platform). 

Kokonaisvaltainen lähestymistapa tuo konkreettisia tuloksia

Samlinkin konsulttipalveluiden yhdessä luomisen ohjelmat tuottavat pankeille ja rahoituslaitoksille konkreettisia tuloksia. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja aina konseptin todentamisesta käyttökelpoiseen tuotteeseen. Ratkaisumme on aina suunniteltu siten, että ne vastaavat ennalta määriteltyihin haasteisiin tai tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Kokeneilla konsulteillamme on vuosikymmenten kokemus pankkialalta, joka osaltaan varmistaa, että ohjelmamme vastaavat kunkin asiakkaan ainutlaatuisia tarpeita. 

Samlinkin erottaa sen kilpailijoista kokonaisvaltainen lähestymistapamme ongelmanratkaisuun. Valjastamme liiketoiminnan, teknologian ja riskienhallinnan yhdistelmän tekemään merkityksellistä muutosta organisaatioissa. Konkreettiseen näyttöön perustuva työhistoriamme ja syvä alan asiantuntemuksemme tekevät meistä luotettavan kumppanin pankeille, jotka haluavat luoda uutta ja menestyä dynaamisessa maailmassa. 

– Samlinkin konsultointipalveluiden ainutlaatuinen lähestymistapa yhdistää laajan pankkiosaamisemme yhteisölliseen ongelmanratkaisuun. Yhdessä luomisen ohjelmien avulla räätälöimme ratkaisuja päätöksenteon virtaviivaistamiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi ja markkinoiden muutokseen sopeutumiseksi, samalla varmistaen asiakkaidemme kestävän kasvun ja menestyksen, Philippe toteaa. 

Suoraviivainen aloitusprosessi

Pankeille ja rahoituslaitoksille, jotka ovat valmiita lähtemään yhdessä luomisen tielle Samlinkin konsultointipalveluiden kanssa, prosessi on hyvin suoraviivainen. Aloitamme aina asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden ja markkinaympäristön kattavalla arvioinnilla. Avoimen vuoropuhelun ja yhteistyön voimin määrittelemme ohjelman laajuuden ja muokkaamme sen vastaamaan asiakkaan tavoitteita. 

Projektin edetessä avoimuus, kommunikaatio ja eri osa-alueiden yhteensovittaminen ovat kumppanuuttamme ohjaavia avainperiaatteita. Kuljemme yhdessä läpi rahoitusalan monimutkaisuuksien, tarttuen kasvumahdollisuuksiin matkan varrella ja ajaen eteenpäin merkityksellistä muutosta, josta on hyötyä sekä pankeille, rahoituslaitoksille että näiden asiakkaille. 

Yhteisluominen ja “garage approach” edustavat uudenlaista mallia pankkisektorilla. Olemme sitoutuneita tukemaan pankkeja ja rahoituslaitoksia kohti menestystä tällä muutoksen ja transformaation aikakaudella. Yhteisöllisen ongelmanratkaisun, ketterän innovaation ja asiakaskeskeisen ajattelutavan kautta raivaamme tietä tulevaisuuteen.