Marko Haikonen

Uratarinat |
Jaa
Marko Haikonen

Testauksen monitoimimies Marko Haikonen uskoo yhteistyön voimaan 

Testaaminen on merkittävä osa tietojärjestelmäprojekteja, vaikka se ei välttämättä näy ulospäin. Marko Haikonen on tehnyt pitkän ja monivaiheisen uran testauksen parissa, mikä on kehittänyt niin asiantuntijan kuin esimiehen roolia. 

Testaaminen mielletään helposti vain pakollisena osana järjestelmäprojekteja, mutta pitkän uran Samlinkissa tehnyt Marko Haikonen uskoo sen arvostuksen kasvavan koko ajan.  

– Joskus testaus nähdään kehitystyön jatkeena, mutta tavoitteena on tuoda se osaksi kehitystyötä. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun osataan kehittää ja testata yhteistyössä. 

Testaamiseen ei ole suoraa opintopolkua, ja moni opiskelija alkaa harkita sitä uravaihtoehdoksi vasta työharjoittelun kautta. 

– Meille on tullut työntekijöitä pankki- ja IT-taustoilla. Testaajalta vaaditaan hyvää yhteistyökykyä ja kykyä ammentaa tietoa eri asiantuntijoilta. Tässä työssä opitaan joka päivä uutta, iloitsee Haikonen. 

Roolien tuomaa asiantuntijuutta

Haikonen on toiminut Samlinkissa jo lähes 15 vuoden ajan ja päässyt kokemaan erilaisia rooleja järjestelmätestauksen alueella.  

– Ura Samlinkissa on ollut mielenkiintoinen monipuolisten työtehtävien takia. Jokainen rooli on ollut osana oman asiantuntijuuden kehittymistä. 

Tällä hetkellä Haikonen toimii testauspäällikkönä ja palveluryhmäpäällikkönä eli testaustiimin esimiehenä. Esimiehen rooli on tuonut uutta näkökulmaa työhön ja syventänyt asiantuntijuutta.  

– Haluan toimia osana tiimiä, mutta tarjota samalla tukea ja tietotaitoa tiimin hyödynnettäväksi. Uusi roolini on lähellä tiimiä, mikä edesauttaa kokonaiskuvan hahmottamista merkittävästi.

Haikoselle työn suolan tuo yhteistyö ihmisten kanssa. Pitkän uran varrella muodostuneesta asiantuntijaverkostosta löytyy ihmisiä eri vahvuusalueilla. 

– On mukavaa olla kehittämässä Samlinkin testaukseen liittyviä toimintoja yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Parasta on, kun projekteissa työskentelevillä on sama suunta ja tahtotila. 

Testaamisen näkökulmaa on alettu tuomaan entistä paremmin myös asiakaspalavereihin.  

– Projektien sujuvuuden kannalta on tärkeää, että pääsemme vaihtamaan ajatuksia suoraan asiakkaan kanssa. Pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin, kun saamme foorumin vaihtaa näkemyksiä testaamisesta puolin ja toisin, kertoo Haikonen. 

Automaatiotestaus asiantuntijatyön tueksi

Automaatiot testaamisen puolella alkavat realisoitumaan Samlinkissa. Haikonen näkee kehitykselle jäävän pian enemmän tilaa automaatioiden avustaessa testaajien työtä.
– Automaatiotestaus on kehityksen alla, ja siihen on tehty panostuksia. Olemme saaneet Kyndrylin myötä uusia automaatiotestauksen asiantuntijoita Unkarista. Tämä tuo varmasti lisäarvoa työhömme.  

Kuka: Marko Haikonen (testauspäällikkö, palveluryhmäpäällikkö)
Koulutus: Tietohallinnon merkonomi, datanomi 
Asiantuntijuus: Järjestelmätestaus, automaatiotestaus, yhteistyö, tiimityö