Susanne Salo

Uratarinat |
Jaa
Susanne Salo

Susanne Salo vastaa asiakastiedoista liiketoiminnan ja IT:n välimaastossa 

Samlinkin asiakastietojärjestelmän tuotepäällikkö Susanne Salolla on suuri vastuu pankkien palveluiden kehittämisessä. Kokonaisuuden hallinta edellyttää Salolta asiakkaan tuntemista, teknistä osaamista ja sääntelyn seuraamista.   

Digitaalisuus merkitsee pankeille sekä mahdollisuuksia että haasteita. Digitaalisten palveluiden on toimittava nopeasti, joustavasti ja turvallisesti, joten järjestelmiin kohdistuvat odotusarvot ja vaatimukset ovat korkealla. Samlinkin asiakastietojärjestelmästä vastaava tuotepäällikkö Susanne Salo joutuukin työssään huomioimaan asioita monista eri näkökulmista. Toisaalla on pankin liiketoimintaan liittyvät tarpeet ja toisaalla Samlinkin järjestelmät sekä tekniset ratkaisut eri ohjelmistojen rajapinnoissa. 

– Asiakastiedoista vastaavana tuotepäällikkönä toimin liiketoiminnan ja IT:n välimaastossa. Yritän ymmärtää asiakkaan toiveita ja ratkaista, kuinka ne saadaan upotettua Samlinkin tekniseen ympäristöön, Salo kuvailee rooliaan. 

Salon 17 vuoden kokemus finanssialan IT-järjestelmistä auttaa häntä ymmärtämään järjestelmäkehityksen ekosysteemiä ja sen lainalaisuuksia. Vuosien varrella rakentuneet verkostot Samlinkin sisällä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa ovat arvokkaita työn kannalta. Salo tietää, miten asiat saadaan etenemään ja kenen asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä missäkin tilanteessa. 

Digitaaliset liitoskohdat kasvussa 

Loppuasiakas on finanssialan keskiössä. Asiakkaan tietojen on oltava järjestelmässä, ennen kuin palveluita voi myydä. Asiakastiedot linkittyvät eri palveluiden kautta muun muassa tileihin, lainaamiseen ja verkkopankkeihin liittyviin järjestelmiin.  

–  Digitalisoituvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa asiakastietojärjestelmään tulee yhä uusia liitoskohtia. Pankeilla on monia yhteistyökumppaneita, joiden ohjelmistot pitää linkittää perustietojärjestelmään.  

Liitos ei aina välttämättä kohdistu suoraan asiakastietoihin, vaan esimerkiksi järjestelmän seuraavaan alueeseen. Silti vaikutukset on osattava ennakoida ja mietittävä niitä kokonaisuuden kannalta. 

– Järjestelmämuutosten vaikutukset ulottuvat nykyään pitkälle. Vielä muutama vuosi sitten muutokset saattoivat vaikuttaa esimerkiksi viiteen eri paikkaan. Nyt ne voivat kumuloitua kymmeneen eri osa-alueeseen. Tämä vaatii asioiden tarkastelua monista eri näkökulmista ja yhteistyötä monen eri kollegan ja tahon kanssa, Salo painottaa. 

Sääntely ohjaa kehitystyötä 

Pankkeja sitovat asiakastietojen käsittelyssä kansainväliset, lakisääteiset velvoitteet asiakkaan tuntemisesta ja todentamisesta. 

– Pankeilla on päävastuu siitä, että ne toimivat lain vaatimusten tasolla. Tuotepäällikkönä minun on kuitenkin myös itse otettava asioista selvää ja seurattava lainsäädännön kehittymistä, viranomaiskeskusteluja ja finanssialan julkaisuja. 

Nopeat muutokset motivoivat Saloa, joka haluaa oppia jatkuvasti uutta ja olla ajan tasalla alan kehityksestä. Tuotepäällikön työssä Salo saa mennä syvälle oman alueensa asiantuntijuuteen ja paneutua tarvittaessa myös teknisiin yksityiskohtiin. 

– Teknisen taustani ansiosta ymmärrän järjestelmäkokonaisuutta laajasti. On silti osattava skaalata omaa tekemistään isosta kuvasta myös pienempiin yksityiskohtiin. Teknisten ratkaisujen syvällinen ymmärtäminen ja yksityiskohtien huomioiminen yleensä palkitaan jossain vaiheessa kehitystyötä, Salo perustelee. 

Kuka: Tuotepäällikkö Susanne Salo
Asiantuntijuus: järjestelmäkehitys, asiakastietojen hallinta