Lippo Huhtala

Uratarinat |
Jaa

Lippo Huhtala tuntee datan ja tietovarastot

Lippo Huhtala tietää, kuinka dataa voidaan parhaiten hyödyntää ja miten se saadaan loppukäyttäjän kannalta parhaaseen muotoon.

Huhtala on toiminut tietokoneiden parissa jo pitkään, aina vuodesta 1978 lähtien. Hän on nähnyt ohjelmointikielten syntyvän ja kuolevan, siirtynyt opiskelujen jälkeen oppilaitoksensa tuntiopettajaksi sekä työskennellyt erilaisissa startup-yrityksissä ennen päätymistään pankkiohjelmistojen pariin. Datan käsittely on kuitenkin vuosikymmenten varrella pysynyt samanlaisena – ja juuri se on Huhtalan erityisosaamista.

Samlinkin data-arkkitehtinä työskentelevä Huhtala toimii työssään pääasiassa tietovarastojen parissa. Myös datan mallinnus, käsittely ja näihin liittyvän prosessit kuuluvat hänen toimenkuvaansa.

– Tämä työ edellyttää uteliaisuutta ja halua tietää, mitä data on ja kuinka sitä voidaan parhaalla tavalla hyödyntää. Se vaatii myös käytäntöjen, ympäristöjen ja datan luonteen laajaa tuntemista sekä organisointikykyä. Se, että data saadaan kulkemaan tietovarastojen välillä, on suhteellisen suoraviivaista työtä, mutta sen saaminen loppukäyttäjälle ymmärrettävään muotoon vaatii enemmän ymmärrystä datan sielunelämästä, Huhtala kertoo.

Arkkitehdin pitää nähdä yhden polun sijaan koko ympäristö

Datan elämänvaiheet ja niiden ymmärtäminen ovat olennainen osa arkkitehdin työtä.

Vaikka työn voisi kuvitella olevan lähinnä kuvien piirtämistä, viime aikoina Huhtalan tiimissä myös arkkitehdit ovat saaneet laittaa kädet saveen. Kun saa tehdä myös käytännön työtä, pääsee näkemään datan koko elinympäristön ja sen vaiheet alusta loppuun saakka. Tiivistahtisessa työssä tilanteet muuttuvat vauhdikkaasti, eikä projekteista haasteitakaan puutu.

Hyvä tiimi onkin tärkeä osa tietovarastojen käsittelyä. Huhtalan tiimi saa arkkitehdin suurimmat kiitokset.

– Kaikki kunnia onnistumisistamme kuuluu loistavalle tiimille, joka saa aina tehtyä tarvittavat asiat arkkitehdin asettamien raamien mukaan. Yhdessä olemme selättäneet useita haastavia tilanteita ja saaneet vaatimuksia selkeytettyä. Lisäksi olemme voineet jakaa tietoa datan varastoinnista muillekin tiimeille, jolloin datan merkitys ja tietämys sen vaatimuksista kulkeutuvat eteenpäin. Silloin ne voidaan ottaa paremmin huomioon myös uusien projektien suunnittelussa.

Datan käsittelymetodit eivät muutu tulevaisuudessakaan

Tulevaisuuden näkymät pankkialalla ja yleisestikin it-maailmassa ovat mielenkiintoiset ja alati muuttuvat.

Alustat ja ympäristöt vaihtuvat, ihmisten tekemä työ muuttuu ja osittain automatisoituu, mutta datan käsittelyä ja varastointia tulee aina olemaan.

Vaikka teknologia datan käsittelyn ympärillä kehittyy, metodit pysyvät samoina. Huhtala kertookin työnsä seuraavan käytännössä samaa kaavaa tästä tulevaisuuteen:

– Tietoa tulee, sille tehdään tarvittavat toimenpiteet ja se jatkaa matkaa jonnekin. Sellaista se kaikessa yksinkertaisuudessaan on.

Kuka: Lippo Huhtala
Koulutus: tietotekniikan insinööri
Asiantuntijuus: tietovarastot, datan mallinnus ja käsittely