Juha Syrjänen

Uratarinat |
Jaa
Juha Syrjänen

Juha Syrjänen tuotteistaa palveluita robotiikan ratkaisuihin 

Palveluhallintapäällikkö Juha Syrjänen vastaa Samlinkin robotiikan ja sijoittamisen palveluista. Hän huolehtii, että asiakkaan tarpeiden pohjalta luodaan laadukas palveluiden jatkumo. 

Palveluhallintapäällikkö Juha Syrjänen on pitkän linjan asiantuntija pankkialan IT-järjestelmissä ja -palveluissa. Kokemuksensa ansiosta Syrjäsellä on vahva näkemys järjestelmäkehittämisen kokonaisuudesta ja sen vaikutuksista palveluiden tuottamiseen.  

Syrjänen on osa Samlinkin Jatkuvien Palveluiden tiimiä, joka tuottaa asiakkaiden palveluita ITILin prosessien mukaisesti. Tavoitteena on luoda asiakkaille häiriötöntä palvelua jatkuvan kehittämisen periaatteella.  Syrjänen osallistuu projekteihin aktiivisesti jo alusta alkaen, jotta pystyy muodostamaan kokonaiskäsityksen palvelun toimituksesta. Tuotteistamisen kautta rakennetaan palvelu, joka vastaa asiakkaan tarpeeseen. 

– Rooliini kuuluu huolehtia palveluista heti alkuhetkistä lähtien. Palveluita ei ole olemassa ilman asiakkaiden tilauksia. Palvelun ulkoistaminen on asiakkaan strateginen valinta, johon Samlinkin on pystyttävä vastaamaan, Syrjänen luonnehtii. 

Ratkaisukeskeistä palvelua

Syrjänen analysoi asiakkaan toimitusta kehitys- ja tuotantovaiheissa, jotta voi löytää potentiaaliset kipukohdat. Haasteita kartoitetaan, jotta löydettäisiin ennalta erilaisia ratkaisumalleja niiden taklaamiseksi.  

– Pyrimme esittämään ratkaisut helposti ymmärrettävällä tavalla ja tarjoamaan ne aina asiakastarpeet huomioiden, pitkäikäisinä ja kestävästi tuotettuina. Näin ohjelmistoon on helppo tehdä muutoksia, joiden vaikutus koodiin pysyy hallittuna ja rajattuna. 

Kun järjestelmiä kehitetään, niiden toimintaa on analysoitava jatkuvasti toistuvien virheiden tunnistamiseksi. Siten voidaan varmistaa, että palvelu on mahdollisimman toimintavarmaa ja kestävää. 

Syrjänen työskentelee lähellä asiakasta, jotta saa käsityksen asiakkaan ongelmasta ja tarpeesta. Hän pyrkii aktiivisesti tuomaan esille erilaisia ratkaisuehdotuksia. Samlinkilla on aina tarjota vaihtoehtoja liiketoiminnan kehittämiseen.  

– Palvelukokonaisuudet ovat aina sidoksissa toisiinsa. Emme tee Samlinkissa vain pieniä osa-alueita, vaan tarkastelemme toimitusta aina laajemmin ja tutkimme, mihin kaikkialle tehdyt toimenpiteet vaikuttavat. Asiantuntijatyömme lähtökohtana on tiedon jakaminen ja avoimuus erilaisille ratkaisuille.  

Yhteistyö ja sparraus Samlinkin muiden palveluhallintapäälliköiden ja palvelujohtajan kanssa on Syrjäselle tärkeä osa työtä sekä tapa kehittää omaa osaamistaan. Hän osallistuu Palvelutasoraporttien laadintaan kuukausittain. Palvelutasosopimuksessa on sovittu mittarit, joilla seurataan palveluiden käytettävyyttä ja laatua. 

Datasta kehitetään uusia robotiikkapalveluita  

Tällä hetkellä Syrjäsen työn pääpaino on robotiikkaan liittyvien palveluiden kehittämisessä. Samlinkissa on tehty jo useamman vuoden ajan perinteistä ohjelmistorobotiikkaa asiakastarpeiden pohjalta. Robotiikkaan panostetaan nyt toden teolla. Bottien suorittama transaktioiden määrä on kasvanut huimasti, eivätkä ihmiset enää pysty tekemään vastaavaa määrä työtä ja yhtä nopeasti. 

– Automatisointia kannattaa tehdä silloin, kun sille on selkeä tarve ja hyötyä tuottava käyttökohde ja siitä on todellista lisäarvoa liiketoiminnalle, Syrjänen perustelee. 

Vähitellen robotiikassa ollaan siirtymässä yhä enemmän tekoälyn puolelle.  

– Hyödyntämällä Samlinkiin kertynyt, valtava datamäärä lähitulevaisuudessa voidaan suunnitella asiakkaille uusia, automatisoituja palveluita. Tällä hetkellä on nähtävissä kehitysvaihe, jossa pankkijärjestelmiä modernisoidaan automatisoimalla yksittäisiä prosesseja. Samlink saattaa toimittaa pienempiä robotiikan vaiheita erilaisiin järjestelmäkokonaisuuksiin, joita ei itse hallinnoi. 

Syrjänen on avainasemassa suunnittelemassa tulevaisuuden automatisointipalveluita Samlinkissa. Ajan hermolla pysyminen vaatii alan toimijoiden aktiivista seuraamista Suomessa ja ulkomailla sekä jatkuvaa oppimista.  

Kuka: palveluhallintapäällikkö Juha Syrjänen
Asiantuntijuus: palveluiden kehittäminen, sijoittamisen järjestelmät, robotiikka