Tulevaisuuden kartasto piirretään nyt

Blogit |
Jaa
Samlink Liisa Viitasara

Vuoden päätteeksi on hyvä pysähtyä. Hypätä hetkeksi pois liikkuvasta veneestä katsomaan taaksepäin, etenkin horisonttiin. Olemme olleet osana Kyndryliä kohta vuoden ajan ja olen päässyt seuraamaan, kuinka keulamme on kääntynyt uuteen suuntaan. Ihmiset ovat kehityksen ja tekemisen keskellä. Laiva ei ohjaa ihmisiä, vaan toisinpäin. Asiakkaamme toimivat matkamme kiintopisteinä, sillä ratkaisujemme tulee rakentua asiakkaiden tarpeiden ympärille.

Oma tavoitteeni on olla hyvä kumppani. Niin henkilökohtaisessa elämässä, kuin työelämässä luotettavan kumppanin löytäminen on ensiarvoisen tärkeää. Asiakkuuspäällikkönä haluan olla rakentamassa yhteistyötä turvallisen ja vakaan pilarin päälle, yhdessä asiakkaiden kanssa. Elämä tarjoilee toisinaan aallokkoa ja finanssialalla suunnanmuutokset kuuluvat arkeen. Tästä syystä luotettavan ja vankan alustan muodostaminen on enemmän kuin tarpeellista.

Laiva ei ohjaa ihmisiä, vaan toisinpäin.

Haluan rohkaista kaikkia navigoimaan yhdessä. Avoimen keskusteluyhteyden säilyttäminen työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kesken auttaa ylläpitämään ymmärrystä puolin ja toisin. Mitä aiemmin pääsemme käymään aktiivista vuoropuhelua, sitä parempia ratkaisuja voimme kehittää. Kun suunta on yhteinen, voimme aidosti olla asiakkaidemme tukena luoden kasvua ja onnistumisia. Tavoitteena ei ole vain vastata ketterästi asiakastarpeeseen, vaan kehittää ratkaisuja, jotka kumpuavat asiantuntijuudesta, motivaatiosta ja sisäisestä palosta luoda innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja.

Finanssialalla suuntaamme viitoittavat tarkat säädökset ja laki sekä uudistuva teknologia. Meidän on pyrittävä löytämään yhdessä ketterät ja turvalliset reitit muuttuvan ympäristön armoilla. Nyt on kuitenkin aika pysähtyä hetkeksi satamaan, antaa mielen vapaasti vaeltaa ja piirtää tulevaisuuden kartastoa.

Liisa Viitasara
Key Account Manager