Taustapeilissä suuri viestinnän vuosi

Blogit |
Jaa
Samlink Viestintä

Kasvusuunnan tukeminen vaatii vaikuttavaa viestintää – inhimillistä, asiantuntevaa ja luotettavaa. Viestintää, joka kasvattaa versonsa organisaation ulkopuolelle ja luo juurensa sisälle luomaan kulttuuria ja hyvinvointia. Missionamme on voimistaa asiakkaille ja henkilöstölle annettuja lupauksia.

Viime vuoden helmikuussa Samlinkin tulevaisuus sai uuden suunnan, kun puikkoihin astui Kyndryl. Alkoi suuri hanke, jonka aikana katsoimme niin taustapeiliin kuin tulevaan. Miten voisimme kehittyä, kasvaa ja uudistua parhaalla mahdollisella tavalla? Laadimme uuden viestintästrategian, jonka sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset vievät meitä kohti merkityksellistä viestintää ja yhä lähemmäksi missiota.

Avoimen, rehellisen ja jatkuvan viestinnän avulla rakennamme yhteistä kulttuuria, joka vaikuttaa organisaation menestymiseen.

Sisäisen viestinnän merkitys on ollut kiistattoman tärkeää sekä muutoksen läpiviennille että koko organisaatiolle päivästä yksi lähtien. Uskomme, että hyvä sisäinen viestintä luo osaltaan hyvää työilmapiiriä ja organisaation pitovoimaa. Ihmiset, jotka ovat tyytyväisiä organisaationsa sisäiseen viestintään, suhtautuvat työhönsä positiivisemmin ja ovat sitoutuneempia. Avoimen, rehellisen ja jatkuvan viestinnän avulla rakennamme yhteistä kulttuuria, joka vaikuttaa organisaation menestymiseen.

Jotta Samlinkin tavoittelema huippuluokan asiakaskokemus toteutuu, panostamme ihmisläheiseen, sujuvaan ja avoimeen viestintään. Asiakas on tekemisemme keskiössä, ja finanssialan palveluiden tuottaminen ja kehittäminen ovat ydinosaamistamme. Finanssialalla toimiminen vaatii läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, myös riskeistä on pystyttävä keskustelemaan.

Olemme aktivoituneet monella tavalla niin livetapahtumien kuin sosiaalisen median osalta kuluneen vuoden aikana. Yksi merkittävin osoitus sosiaalisen median kentällä on Samlinkin LinkedIn-tilin sijoittuminen vuoden 2022 suosituimpien suomenkielisten TOP 1000 LinkedIn-tilien listauksessa sijalle 181. Saavutus on meille äärimmäisen tärkeä.

Samlinkin viestinnän strategisena luottopartnerina toimii viestintätoimisto Kumppania. Kyndrylin muutostuulten suunnittelu ja toteutus on ollut luonteva jatkumo pitkään jatkuneelle kumppanuudelle. Yhdessä Kumppanian kanssa muodostamme saumattomalla yhteistyöllä ja timanttisella osaamisella varustetun unelmatiimin.

Kulunut vuosi on ollut monella tapaa onnistunut. Jatkossakin tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ja työntekijöidemme ykkösvalinta.

Sirpa Auervirta
viestintäjohtaja