Laadukas muutoshallintaprosessi takaa toimivat järjestelmät

Blogit |
Jaa
Samlink Tommi Rilasmaa

Tuotannon häiriöttömyys on Samlinkin muutoshallinnan toiminnan kulmakivi. Mutta mitä muutoshallinnalla oikein tarkoitetaan ja miten se näkyy asiakkailla?

Muutoshallinnan tärkein tehtävä on pitää huoli siitä, että kaikki tuotantojärjestelmiin tehtävät muutokset noudattavat hyväksyttyä muutoshallintaprosessia, eivätkä aiheuta häiriöitä asiakkaiden palveluihin. Seitsenhenkinen testaus- ja muutoshallintatiimi vastaa Samlinkin tuotantojärjestelmään tehtävien muutosten viemisestä tuotantoon. Pitkälle hiottu muutoshallintaprosessi on olemassa siksi, etteivät tuotantoon tehdyt muutokset aiheuttaisi turhia häiriöitä asiakkaiden palveluille.

Samlinkin muutoshallinnan asiantuntijat vastaavat muun muassa asiakkaiden kanssa sovituista järjestelmien huoltokatkoista, joiden aikana tehdään toimenpiteitä palveluiden kehittämiseksi. Tiimi huolehtii tuotannon rauhoitusajoista, eli kesään ja jouluun sijoittuvista ajankohdista, jolloin järjestelmiin ei toteuteta merkittäviä muutoksia. Lisäksi muutoshallinnan väki vastaa kuukausittaisten päivitysten viemisestä tuotantoon esimerkiksi Microsoftin päivitysaikataulun mukaisesti.

Muutoshallinta tuotannon portinvartijana

Kaikki Samlinkin tuotantojärjestelmään tehdyt muutokset testataan, hyväksytään ja auditoidaan tietyn prosessin ja kriteerien mukaisesti. Muutoshallinnan asiantuntijoita voikin kuvailla tuotannon portinvartijaksi. Muutoksille on laadittu tarkat kriteerit, joiden kautta päätetään, onko toivottu muutos valmiina tuotantoon ja millaisella aikataululla se voidaan toteuttaa. Mitään keskeneräistä ei koskaan viedä tuotantoon ja sillä varmistetaan asiakkaiden palveluiden toimivuus.

Samlinkin muutoshallinta-asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja heidän alihankkijoidensa kanssa. Muutoshallinta on se taho, joka esimerkiksi sopii asiakkaiden kanssa huoltokatkoista, joiden aikana pystytään tekemään laajempia toimenpiteitä asiakkaiden palveluiden kehittämiseksi. Onnistuneessa muutoshallintaprosessissa ohjelmiin ja sovelluksiin viedään uusia toimintoja ja ominaisuuksia mahdollisimman vähillä häiriöillä.

ITIL luo raamit muutoshallintaan

ITIL-prosessikehys (Information Technology Infrastructure Library) ohjaa muutoshallinnan työtä. Se on kokoelma IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen liittyviä yleisesti hyväksyttyjä ja hyväksi havaittuja käytänteitä. Suuri osa Samlinkin asiakkaista on pankkeja, ja pankkitoimialan vaatimuksia noudatetaan tarkasti myös muutoshallinnassa.

Samlinkille tehdään kerran vuodessa myös ISAE 3420 -auditointi (International Standard on Assurance Engagements), jonka yhtenä osa-alueena ovat muutoshallinta ja käyttöönottoprosessit. Auditoinnilla varmistetaan, että Samlink pankkien IT-toimittajana toimii ammattimaisesti ja auditointi liitetään osaksi pankkien tilinpäätöstä. Kuten muillakin osastoilla, myös muutoshallinnassa asiakas on kaiken toiminnan keskiössä.

Tommi Rilasmaa
Change Manager, muutoshallinta