Tekoäly on tehokas työkalu myös kyberturvallisuudessa 

Tekoäly voi mullistaa kyberturvallisuuden tarjoamalla uusia tapoja havaita kyberuhkia ja vastata niihin. Tekoälyn, kuten minkä tahansa tekniikan, käyttämisessä kyberturvallisuudessa on sekä hyviä että huonoja puolia. 

Yksi tekoälyn käytön eduista kyberturvallisuudessa on sen kyky havaita kyberuhkia ja vastata niihin reaaliajassa. Sitä voidaan kouluttaa tunnistamaan verkkoliikenteen malleja ja poikkeavuuksia, jotka voivat viitata kyberhyökkäykseen. Tekoälyä voidaan käyttää myös suurten tietomäärien seurantaan ja analysointiin, mikä voi auttaa tunnistamaan verkkojen ja järjestelmien mahdollisia haavoittuvuuksia. Lisäksi tekoälyn kyky automatisoida poikkeamiin vastaamista tuo hyötyjä, kun se voi minimoida mahdollisia vahinkoja tunnistamalla nopeasti ja tarkasti tietoturvaloukkauksen luonteen ja laajuuden. 

Vääristymät ovat suurin huolenaihe käytettäessä tekoälyä kyberturvallisuudessa. Jos tekoälymallin kouluttamiseen käytetyt tiedot ovat vääristyneitä, myös malli on vääristynyt, mikä voi johtaa epätarkkuuksiin päätöksenteossa. Toinen huolenaihe on tekoälyjärjestelmien läpinäkyvyyden ja tulkittavuuden puute, mikä voi hankaloittaa tekoälyn päätöksenteon ymmärtämistä. Tämä voi myös vaikeuttaa järjestelmän virheiden havaitsemista ja korjaamista. Tekoälyjärjestelmien käyttöönotto voi olla monimutkaista ja vaatii kustannuksia, ja niiden ylläpito ja käyttäminen vie resursseja.  

Tekoäly kehittyy jatkuvasti ja voi olla tehokas työkalu kyberturvallisuuden parantamiseen. Se ei kuitenkaan ole ihmelääke, vaan sitä on käytettävä yhdessä muiden turvatoimien kanssa kattavan suojan tarjoamiseksi. 

Sivun alkuun