Heitä haaste. Me ratkaisemme sen.

Olemme kumppani, joka ymmärtää liiketoiminnan haasteet.


Ikoni, joka kuvaa salkkua

Asiointipalvelut

Asiakkaat arvostavat helppoutta ja luotettavuutta

Digitaaliset asiointipalvelut ovat kuluttajan käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Ne tarjoavat mahdollisuuden hoitaa omaan asiakkuuteen liittyviä asioita esim. asiakastietoihin, sopimuksiin ja maksamiseen liittyen. Toimivat, helppokäyttöiset ja luotettavat asiointipalvelut houkuttelevat uusia asiakkaita ja sitouttavat nykyasiakkaita. Ratkaisumme ovat päätelaiteriippumattomia ja niihin voi yhdistää myös muiden osapuolien palveluita saumattomaksi kokonaisuudeksi. Usein samat palvelut tehostavat myös asiakaspalvelun työtä. Toteutuksiamme ovat mm. modernit verkkopankit, oman talouden hallintaan liittyvät palvelut, sähköisen sopimisen ja tunnistamisen ratkaisut sekä sähköiset asiointiratkaisut.

Asiakkaamme kertoo: Sähköinen allekirjoitus vapauttaa asiakkaan aikaa

Ikoni, jossa ihminen solmio kaulassa

Konsultointipalvelut

Tuemme asiakkaan liiketoimintaa

Tarjoamme kokonaisuuden hallintaa ja toimittajariippumatonta palvelustrategian suunnittelun tukea, palvelukehitystä ja palvelutuotantoa finanssialan jatkuvasti muuttuvissa toimintaprosesseissa ja -ympäristöissä. Olemme erikoistuneet käyttäjälähtöisiin, luotettaviin ja tietoturvallisiin tietojärjestelmäratkaisuihin ja yhdistämme liiketoiminnan vaatimukset, käyttäjien tarpeet ja teknologian saumattomaksi kokonaisuudeksi. Varmistamme, että kokonaisuuden eri osat toimivat yhdessä ja tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua aina ideasta jatkuvan palvelun tuottamiseen asti.

Kattavilla finanssialan liiketoiminnan, järjestelmien ja prosessien konsultointipalveluillamme löytyy paras mahdollinen ratkaisu niin kokonaisuuden kehitykseen kuin yksittäiseen osa-alueeseen kustannustehokkaasti ja ketterästi.

Tutustu konsultointipalvelut-videoomme

Asiakkaamme kertoo: Aidon hyötyi konseptointiprojektista Samlinkin kanssa

Ikoni, joka kuvaa rahaa

Rahoitushallinto

Moderni ja pitkäikäinen palvelu rahoitusten elinkaaren hallintaan

Tarjoamme valmiin kokonaispalvelun, joka on asiakkaalle huoleton ja helppo ottaa käyttöön. Palvelun avulla hallitaan reaaliaikaisesti erilaisia rahastoja ja asiakastietoja. Sopimusten ja asiakaskirjeiden luonti sekä sähköinen arkisto, laskutus ja maksujen seuranta, rahatapahtumien hallinta ja kattava raportointi sisältyvät palveluun.

Takaamme käyttökustannusten ennustettavuuden ja läpinäkyvyyden. Automatisoitu rahoitusten hallinta helpottaa työtä kattavien palveluiden ja käyttäjätuen avulla.

Rahoitushallintapalvelut-esite (pdf)

Ikoni, jossa on pylväsdiagrammi älypuhelimessa

Mobiiliratkaisut

Digitalisaatio edistää mobiiliratkaisuiden tarjontaa

Mobiilipalvelut ovat yhä isommassa roolissa kuluttajan arjessa. Tarjottavien mobiiliratkaisuiden tulee olla yhdenmukaisia muiden palvelukanavien kokemuksen kanssa. Mobiilipankkisovelluksemme yhdistää peruspankkipalvelut ja asiakaskohtaamisen asiakkaan haluamalla tavalla.

Digitalisoituva maailma ja kuluttajat vaativat yhä uusia tunnistautumisvaihtoehtoja, joista erityisesti mobiiliratkaisut ovat voimakkaan kehityksen kohteena.

Asiakkaamme kertoo: POP Avain -tunnuslukusovelluksella tunnistaudut kätevästi

Ikoni, jossa on ylöspäin osoittava tilastokäyrä

Analytiikka & raportointi

Oikeilla työkaluilla jokainen voi olla analyytikko

Tarkoituksenmukaisella liiketoimintatiedolla on yhä merkittävämpi rooli organisaatioiden suorituksen johtamisessa. Toteutamme laajasti erilaisia liiketoimintatiedon hallinnan ja organisaation suorituksen johtamisen ratkaisuja (BI/DW). Järjestelmämme auttavat asiakkaitamme hallitsemaan, jalostamaan ja jakamaan oman liiketoimintansa kannalta relevanttia tietoa tehokkaasti.

Raportointiratkaisumme lähtevät aina asiakkaan liiketoiminnan vaatimusten kartoittamisesta. Ketteriä kehitysmenetelmiä käyttäen tuotamme ratkaisuja mm. strategiatyön tueksi, budjetointiin ja ennustamiseen, toimintolaskentaan, johdon raportointiin sekä mittaristo- ja palkkiolaskentaan. Ylläpitopalvelumme tarjoavat raportointiratkaisujen jatkuvan kehityksen tarpeiden muuttuessa.

Ikoni, joka kuvaa pankkirakennusta

Vähittäispankkijärjestelmät

Vähittäispankkijärjestelmät sujuvaan päivittäisasiointiin

Tarjontamme kattaa kaikki pankki- ja rahastoyhtiöiden ydinliiketoimintaan läheisesti liittyvät IT-ratkaisut ja -järjestelmät. Palvelumme mahdollistavat henkilö- ja yritysasiakkaiden palvelemisen niin konttorissa kuin verkossa. Meiltä saat lainaamisen, maksamisen, sijoittamisen ja säästämisen palvelut kanavariippumattomasti. Tarjoamme laajasti korttipalveluita ja täytämme PCI DSS –standardin vaatimukset.

Pankkipalvelumme tehdään aidosti monikanavaisesti. Ne muodostavat yhdenmukaisen palvelukokemuksen pankkien asiakkaille konttorissa, verkkopalveluissa ja mobiilisti.

Palvelumme soveltuvat myös muille rahoitustoimijoille, koska tuotteiden ja viranomaisten vaatimukset ovat samankaltaisia. Finanssialan palveluissa huomioimme Suomen ja EU-lainsäädännön asettamat vaatimukset pankkiliiketoiminnalle. Päivittäisasioinnin palvelut toimitamme aina palveluna.

Asiakkaamme kertoo: Samlink auttoi käännekohdassa

Asiakkaamme kertoo: Moniulotteinen matka MasterCardiin

Ikoni, joka kuvaa sopimista ja kättelyä

Toimihenkilöratkaisut

Sujuvaa arkea sähköisellä työympäristöllä

Asiakaspalvelu hyötyy sähköisistä työpöytäratkaisuistamme, jotka tehostavat perusjärjestelmien käyttöä ja antavat työkaluja asiakasviestintään. Lisäarvoa saadaan yhdistämällä asiakaspalvelun tarvitsemat tiedot ja työkalut samaan näkymään sekä automatisoimalla rutiiniprosessit. Arkistointiratkaisumme yhdistää sopimustenhallinnan, sähköisen nimikirjoituksen ja arkistoinnin. Parhaimmillaan myös loppuasiakkaat käyttävät asiakaspalvelun kanssa samaa palvelua itsepalvelutoiminnallisuuksien avulla. Toimihenkilöiden työtä tuemme vahvan Service Desk -palvelumme ja kattavien koulutuspalveluidemme tuella.

Tarjoamme vähittäispankkiyhteisömme jäsenille konttorissa tarvittavat laitteet, toimisto-ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet puhelinjärjestelmiä ja videoneuvottelulaitteita myöten.

Ikoni, jossa rataspyöriä

Ohjelmistopalvelut

Julkaisemme ohjelmistotalojen käyttöön tarkoitettuja tietuekuvauksia ja niihin kohdistuvia muutoksia. Sivulta löydät Samlinkin eräsiirtojärjestelmän palvelukohtaiset tietuekuvaukset ja yhteystavat sekä muuta oheismateriaalia.

Verkkopalvelujen tuottajille on tarjolla mm. verkkomaksun ja tunnistupalvelun kuvaukset ja käyttöönotto-ohjeet.

Löydät kaiken dokumentaation täältä >>

Ikoni, joka kuvaa robotiikkaa, nivel varren päässä

Älykäs automaatio (RPA)

Rutiininomaisia työtehtäviä ja asiointipalveluita automatisoimalla tehostetaan liiketoimintaa ja parannetaan palvelun laatua

Tarjoamme ketterää yhteistyö- ja toimintamallia Automaatioiden kehitys- ja tuotantopalveluissa, joissa hyödynnämme vankkaa toimiala- ja järjestelmätuntemustamme sekä käytämme parhaan lopputuloksen takaavia järjestelmäkerroksia, menetelmiä ja teknologioita asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen kumppani älykkään automaation kokonaisvaltaisessa palvelussa ja pyrimme kehittämään automaatiopalveluitamme jatkuvasti. Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua, aina automaatiostrategian suunnittelusta robotiikan tarjoamiseen jatkuvana palveluna. Älykkäällä automaatiolla mahdollistamme asiakkaallemme tavoiteltavan automaatiotason mukaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun, joka täyttää finanssialan vaatimukset. Käytämme ensisijaisena RPA teknologiana UiPathin robottialustaa, joka takaa robottien tehokkaan hyödyntämisen, logituksen, valvonnan ja raportoinnin keskitetysti.

Robotiikka mahdollistaa nopeat liiketoiminnalliset tulokset ilman suuria IT-investointeja, synnyttää kustannussäästöjä ja parantaa palvelun- ja työnlaatua.

Sivun alkuun