Luotsaus 2/2016 kesäkuu PSD2

Avoimuus lisääntyy.

Pankeilla on etulyöntiasema uusiin tulijoihin nähden.

Suomalainen pankki tuntee asiakkaansa paremmin kuin kukaan muu.

Vahvan tunnistamisen markkinat

Lähde:
Fujitsu Finland Oy:n lausunto koskien Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
(Dnro LVM/2005/03/2015)

31 000 000

Julkishallinnon tunnistustapahtumien määrä vuonna 2015 oli Vetuman osalta noin 31 miljoonaa tunnistusta. Näistä Kelan palveluiden osuus oli noin 70 %

3

Vahva tunnistaminen jakautuu kolmeen segmenttiin: Julkishallinnon palvelut, pankki- ja vakuutusalan palvelut ja muut yksityissektorin palvelut.

400 000 000

Eri lähteiden mukaan kansalaisten pankki- ja vakuutusalan tunnistuksia on noin 400 miljoonaa vuodessa. Määrä ei ole laskemassa tulevina vuosina.

Ideoita innovointiin ja tietoturvaratkaisuiden merkitys rajapintojen avaamisessa

  • Avataan, mutta suojataan
    Tietoturva on digitaalisuuden mahdollistaja. Muuttuvassa maailmassa on paljon mahdollisuuksia, joista on valittava, mitä on järkevä…
  • Ideoita saa pankkimaailman ulkopuolelta
    Perinteisen pankkitoimijan on innovoinnin keinoin löydettävä uusia tapoja luoda enemmän arvoa loppuasiakkaalle. Tällä hetkellä pankilla…

Rajojen avautuminen on ennen kaikkea mahdollisuus.

PSD2:sta poimittua

Maksun käynnistäminen

Käyttäjä voi antaa maksunsaajalle luvan maksun suorittamiseen suoraan käyttäjän pankissa olevalta maksutililtä. Luvan saatuaan maksunsaaja käynnistää maksutoimeksiannon käyttäjän pankista ilman maksunvälittäjiä.

Tilitiedot

Käyttäjälle tulee mahdollisuus nähdä yhteenveto omista maksutileistään samassa verkkopalvelussa  yli pankkirajojen.

Vahva tunnistautuminen

Käyttäjältä saatavan hyväksymisen lisäksi kolmansien palveluntarjoajien on aina todennettava itsensä tiliä ylläpitävälle pankille. Tässä hyödynnetään käyttäjän vahvaa tunnistamista ja yhteisten avointen viestintämenetelmien käyttöä.

INNOVOINTIA KANNATTAA TEHDÄ LAATIKON ULKOPUOLELLA.

Nostaako lyhenneviidakko hikikarpalot pintaan?

10 maksupalvelu­direktiiviin liittyvää lyhennettä määritelmineen.

AISP
Account Information Services Provider

Tilitietopalvelu: verkkopalvelu, jonka kautta annetaan koottua tietoa yhdestä tai useammasta maksutilistä, jotka maksupalvelunkäyttäjällä ovat yhden tai useamman maksupalveluntarjoajan hallussa.

API
Application Programming Interface

Ohjelmointirajapinta, esimerkiksi pankkijärjestelmärajapinta. Valikoima rutiineja, sääntöjä ja työkaluja ohjelmien ja sovellusten toteuttamiseen.

ASPSP
Account Servicing Payment Service Provider

Tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja, eli pankki tai maksulaitos, joka tarjoaa maksutilejä ja hoitaa niitä.

EBA
European Banking Authority

Euroopan pankkiviranomainen.

PI
Payment Institute

Maksulaitos: oikeushenkilö, jolla on toimilupa maksupalvelujen tarjoamiseen.

PSP
Payment Service Provider

Maksupalvelun tarjoaja, joka voi tarjota myös PISP- ja AISP-toimintoja.

PIP
Payment Initiation PSP

Maksutapahtuman käynnistävä maksupalveluntarjoaja.

PISP
Payment Initiation Services Provider

Maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja eli maksupalveluntarjoaja, joka käynnistää maksutapahtuman maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä toisen maksupalveluntarjoajan ylläpitämältä tililtä.

RTS
Regulatory Technical Standards

Tekninen sääntelystandardi, jonka Euroopan pankkiviranomainen laatii ja jossa asetettavien vaatimusten mukaan rajapintojen on toimittava: mitä tietoja siirretään, vaaditut turvatoimenpiteet, toimiminen poikkeustilanteissa.

TPP
Third Party Payment Service Provider

Kolmas osapuoli maksupalvelun tarjoajana.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

Kuulet samalla Samlinkin suositukset millä edetä – ja mitä ei kannata tehdä.

PSD2 | Samlinkin avainhenkilöt

Heikki Arohonka

Heikki Arohonka


Business Development Manager
heikki.arohonka@samlink.fi
0400 598 370

Kimmo Nahkamäki

Kimmo Nahkamäki


Business Development Manager
kimmo.nahkamaki@samlink.fi
040 774 7683

Hanna Vauramo

Hanna Vauramo


Product Development Manager
hanna.vauramo@samlink.fi
050 420 1008

Jari Pirhonen

Jari Pirhonen


Security Director
Jari Pirhonen@samlink.fi
040 068 8659

samlink_luotsaus_black_RGB

Luotsaus on Oy Samlink Ab:n teemajulkaisu

Julkaisupäivä 8.6.2016 | teema: PSD2 maksupalveludirektiivi 

Julkaisija
Oy Samlink Ab
www.samlink.fi

Tuottaja
Nina Toivola, Kumppania Oy
www.kumppania.fi

Toimitus
Heikki Arohonka, Milla Majander, Kimmo Nahkamäki, Leena Roskala, Nina Toivola

Kuvitus
Laura Karjalainen, Kumppania Oy

Tekninen toteutus
Aste Helsinki Oy
www.astehelsinki.fi

Oy Samlink Ab on suomalainen, kokenut finanssialan ratkaisujen kehittäjä ja palveluntuottaja. Mahdollistamme asiakkaan liiketoiminnan muutoksen. Luomme sekä kustannustehokkuutta että tuemme asiakkaan liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä IT:n avulla.

Sivun alkuun