Hyvä saavutettavuus on kaikkien etu

Saavutettava verkkopalvelu on tasavertaisesti kaikkien käytettävissä riippumatta esimerkiksi iän tai vamman tuomista toimintarajoitteista. Digimaailmassa saavutettavuus on sitä, mitä esteettömyys fyysisessä ympäristössä – kynnysten madaltamista ja vaihtoehtoisten kulkureittien luomista.

Kansalaisten yhdenvertaista kohtelua lisätään tuomalla suomalaiseen lainsäädäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivin sisältö. Saavutettavuusvaatimusten tarkoitus on parantaa palveluiden visuaalista havaittavuutta sekä hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.

Saavutettavuus madaltaa digitaalisen maailman kynnyksiä ja luo vaihtoehtoisia kulkureittejä.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden arvioida digitaalisten palveluidensa saavutettavuuden ja käytettävyyden tasoa seuraavan parin vuoden aikana. Saavutettavuusarviointi kannattaa tehdä, sillä sen avulla palveluiden muokkaaminen saavutettavammiksi helpottuu.

Selkeyden ja helppokäyttöisyyden myötä yhä useammat asiakkaat voivat rohkaistua digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Hyvästä saavutettavuudesta hyötyvät kaikki.

Sivun alkuun