Samlink auttaa saavutettavuudessa – usein kysyttyä vaatimuksista

Palveluiden saavutettavuus ja siihen liittyvät vaatimukset askarruttavat monia. Samlink kokosi tietopaketin usein esitetyistä kysymyksistä.

1. Mitä toimijoita ja palveluita saavutettavuusvaatimukset koskevat?

Suomessa vaatimukset koskevat viranomaisten digitaalisia palveluita sekä toimijoita, jotka tarjoavat yleisölle eli asiakkaille

– tunnistuslain mukaisia tunnistuspalveluita

– luottolaitosten, maksulaitosten, sijoituspalveluyritysten ja vakuutuslaitosten digitaalisia palveluita

– vesi- ja energiahuollon digitaalisia palveluita

– liikenteen ja postipalvelujen digitaalisia palveluita.

Lähtökohtaisesti vaatimukset koskevat kaikkia verkkosivustoja ja kaikkia mobiilisovelluksia. Vaatimukset eivät koske palveluntarjoajan oman henkilöstön työssään käyttämiä palveluita.

2. Kuka voi tehdä saavutettavuusarvioinnin?

Arviointi perustuu WCAG 2.1 AA-tason standardeihin, joten arvioinnin voi tehdä vaikka itse. Usein ulkopuolinen asiantuntija pystyy kuitenkin tunnistamaan haasteet nopeammin ja tehokkaammin.

3. Kuka valvoo vaatimusten noudattamista? Millaisia sanktioita laiminlyönnistä voi seurata?

Valvonta ja ohjaus kuuluvat aluksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jonka saavutettavuusyksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2018. Myöhemmin tehtävä siirretään perusteilla olevaan Valtion lupa- ja valvontavirastoon.

Viranomainen voi määrätä palveluntarjoajan korjaamaan palvelunsa määräajassa sekä määrätä uhkasakon tai tarkastus- ja tiedonsaantioikeuden korjausten toteuttamisen tehosteeksi.

4. Miksi vaatimukset koskevat sähköiseen tunnistamiseen ja verkkomaksuihin liittyviä palveluita?

Tunnistuspalvelut liittyvät olennaisesti julkisiin asiointipalvelukokonaisuuksiin, joten niiden on täytettävä saavutettavuusvaatimukset jo ennen vuotta 2021. Esimerkiksi vahvaa sähköistä tunnistautumista vaativissa julkisissa palveluissa käytetään usein pankkitunnuksia.

5. Täytyykö jokainen digitaalinen palvelu tarjota sekä suomeksi että ruotsiksi?

Laissa säädetty kaksikielisyysvaatimus koskee lähtökohtaisesti viranomaispalveluita. Jos digitaalista palvelua tarjotaan jo nyt suomeksi ja ruotsiksi, vaatimukset kohdistuvat molempien sisältöihin.

 

Jos jokin kysymys jäi vaille vastausta, ota rohkeasti yhteyttä: susanna.markkio@samlink.fi.

Lisää saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia löydät myös valtiovarainministeriön sekä saavutettavuusyksikön saavutettavuuskiertueen verkkosivuilta.

Sivun alkuun