Luotsaus-julkaisu täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset

Saavutettavuusarvioinnin teettämällä saa helposti realistisen kuvan oman verkkopalvelunsa saavutettavuuden tasosta. Kaikkien finanssialan verkkopalveluiden on oltava saavutettavia 1.1.2021 mennessä, joten nyt on hyvä tilaisuus olla edelläkävijä.

Samlink haluaa näyttää saavutettavuusvaatimusten täyttämisessä esimerkkiä asiakkailleen. Luotsaus-julkaisu päivitettiinkin ensi tilassa vastaamaan EU:n saavutettavuusdirektiivin AA-tasoa, jota myös tuleva kansallinen laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta tulee vaatimaan.

Työ aloitettiin saavutettavuusarvioinnilla, jonka toteutti ohjelmistokehittäjä Eficode.

– Sanoisin, että havaintojen määrä ja laatu olivat varsin tavanomaisia, erityisesti, kun huomioidaan sivuston kohtuullisen yksinkertainen rakenne. Tyypillisiä, sivustosta toiseen toistuvia havaintoja liittyi ainakin näppäimistöselattavuuteen ja näppäimistöfokuksen näkyvyyteen sekä lomakkeiden virheilmoitusten ja modaali-ikkunoiden toteutukseen, toteaa arvioinnista vastannut Senior UX Specialist Tuukka Muroke Eficodelta.

Tärkeimmäksi kehityskohteeksi arvioitiin sivuston parantaminen siten, että se olisi kokonaan käytettävissä pelkällä näppäimistöllä.

Saavutettavuusarvioinnin perusteella Samlinkille suositeltiin korjaavia toimenpiteitä erilaisilla prioriteeteilla. Tärkeimmäksi arvioitiin sivuston parantaminen siten, että se olisi kokonaan käytettävissä pelkällä näppäimistöllä. Sisällön näkökulmasta erityistä huomiota kiinnitettiin otsikkotyylien loogiseen käyttöön.

Erottuvuutta parannettiin muokkaamalla julkaisussa käytettäviä värejä lukijaystävällisempään suuntaan. Julkaisun pääkuvasta poistettiin vilkkuvat ja harhaanjohtavasti linkittyvät otsikkonostot. Monet saavutettavuusongelmat liittyivät artikkelien kommentointimahdollisuuteen, joka päätettiin vähän käytettynä ominaisuutena ottaa kokonaan pois käytöstä.

Vaikka korjausehdotuksia näytti aluksi olevan paljon, onnistui muutosten tekeminen lopulta varsin ketterästi. Eficoden Muroke kehuukin Luotsauksen koodia poikkeuksellisen validiksi. Se, että julkaisun pohja on aikoinaan tehty huolella, keventää työtä.

Sivun alkuun