SAMLINK PRO

Täysillä yhteistyöhön heti alusta asti

Jokainen samlinkilainen osallistuu isoon muutokseen, jota yritys parhaillaan käy läpi. Talossa otetaan käyttöön SAFe-viitekehyksestä Samlinkille räätälöity toimintamalli, joka ketteröittää ja tehostaa yrityksen toimintaa. Samalla toimitustenhallinta on kokenut mittavan muutoksen niin ajattelumallien kuin käytännön toimimisenkin saralla.

– Muutos perustuu siihen, että uudessa toimintamallissa on laajennettu projekti kattamaan koko elinkaari aina tarjouspyynnöstä tuotantoon ja käyttöönottoon saakka. Tätä elinkaarta ja kokonaisuutta kutsumme toimitukseksi, toimitustenhallinnan osastopäällikkö Nina Huhtakangas kertoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jo toimitusprosessin alkuvaiheessa kiinnitetään toimitukselle omistaja, joka johtaa koko toimituksen alusta loppuun saakka.

– Toimituksen omistaja ja muut toimitukseen osallistuvat henkilöt sitoutuvat työhön heti alkuvaiheesta lähtien. Tämä tehostaa toimintaa ja tuottaa lisää arvoa asiakkaalle.

Avoimuutta ja luottamusta

Toimitustenhallinta-osaston henkilöstöstä vastaava Nina tietää, miten toimituksesta tehdään onnistunut.

– Aito kaikkien osapuolten sitoutuminen, rakentava ja avoin vuorovaikutus, selvä yhteinen tavoite sekä tahto onnistua. Siinä resepti onnistuneelle toimitukselle.

Jotta yhteisymmärrykseen toimituksen liiketoiminnallisen hyödyn ja tavoitteen osalta päästään, on asiakkaan ja toimituksen omistajan välille tärkeää avata keskusteluyhteys jo heti tarjousvaiheessa. Näin saavutetaan alusta alkaen avoimuus ja luottamus, jotka rakentavat tietä yhteiseen onnistumiseen.

– Olen ylpeä omasta osastostani ja siitä, että olemme nostamassa uusien roolien kautta toimitustenhallintaa kokonaan uudelle tasolle, Nina kehuu.

Jatkuva parantaminen ja osaamisen kehittäminen ovatkin loistavia keinoja oman työmotivaation säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

– On mahtavaa, että saamme positiivisella asenteella ja porukalla aikaiseksi jotain merkityksellistä, josta viime kädessä asiakas on tyytyväinen.

KUKA? MITÄ? MISSÄ?

KUKA Nina Huhtakangas, 43 v.

MITÄ Osastopäällikkö

MISSÄ Osaamiskeskus, Toimitustenhallinta, Espoo

HARRASTUKSET Iyengarjooga, ruuanlaitto ja pienen lapsen kanssa harrastaminen

MOTTO ”Johtajuus ei ole asema, vaan asenne.”