AJANKOHTAISTA

Asiakasymmärryksellä kiinni digitalisaatioon

Yhteiskuntamme digitalisoituu vauhdilla. Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja analytiikan hyödyntäminen innostavat uusiin ratkaisuihin. Samlinkin asiantuntijat auttavat tunnistamaan ja edistämään asiakkaan omia kehitysmahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Digitalisaatiosta otetaan asiakkaan eduksi kaikki ilo irti.

Arkipäiväistynyt digitalisaatio avaa ovia uusien palveluiden kehittymiselle ja parempaan asiakassuhteeseen. Selkärankana on yhdessä tekeminen ja työkaluina tieto sekä muun muassa työpajat, markkinaseuranta ja palvelumuotoilu.

– Fasilitoimme innovaatiotyöpajoja, joissa pyritään kehittämään jo tunnistettua ratkaisua tai löytämään kokonaan uusia. Markkinaseurannalla ja trendianalyyseillä taas tarkastellaan markkinoita laajassa perspektiivissä, kuvailee liiketoiminnan kehityksestä Samlinkilla vastaava Simo Rossi.

Palvelumuotoilussa haetaan käytettäviä, haluttavia, mutta myös tuottavia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyössä asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa.

– Digitalisaatiossa parhaisiin lopputuloksiin päästään poikkitieteellistä osaamista hyödyntämällä; yhdistämällä markkina-, käyttäjä- ja liiketoiminnan ymmärrys sekä teknologia- ja arkkitehtuuriosaaminen. Yhteistyössä ratkaisuvaihtoehtoja tutkitaan ja liiketoimintahyötyjä analysoidaan parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi, Rossi toteaa.

TIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN AVAINASEMASSA

Digitalisaatio tuo valtavan määrän tietoa tarjolle. Saatavilla olevan tiedon laaja-alainen hyödyntäminen johtaa asiakaskannan syvempään ymmärtämiseen. Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja arkkitehtuurityö auttavat optimoimaan monimutkaista ihmisten, tietojärjestelmien ja tietovirtojen verkkoa niin, että se palvelee sekä yrityksiä että loppukäyttäjiä mahdollisimman hyvin. Maailmalla on noussut vahvasti esiin kanavariippumaton omnichannel-ajattelu, jossa asiakaskokemuksen on oltava aina samanlaisia jakelukanavasta riippumatta.

– Prosessia pitää myös kyetä jatkamaan siitä, mihin asiakas jäi, vaikka kanava välillä vaihtuisikin. Me autamme digitaalisten palveluiden personoinnissa kanavariippumattomiksi. Kun mobiilissa asioi esimerkiksi ”vauras valiokuluttaja”, voidaan käyttökokemus personoida, ja tehdä tälle seuraava myyntitarjous asiakasluokittelun perusteella, selventää Samlinkin yritysarkkitehti Aija Palomäki.

Tieto ja sen analysointi tarjoavat laajan tutkimuskentän. Kun asiakasta ymmärretään paremmin, osataan tämän toimintaa myös ennakoida, arvioida ja kehittää paremmin. Dataa tutkimalla on voitu havaita, minkälaisia toimenpiteitä asiakas on tehnyt aikaisemmin.

– Näin asiakaskannasta voidaan poimia samankaltaiset tapaukset ja muuttaa toimintaa heidän kanssaan tarpeen mukaisesti.

”Digitalisaatiossa parhaisiin lopputuloksiin päästään poikkitieteellistä osaamista hyödyntämällä.”

DIGITALISAATIO - ILMIÖ, JOKA ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Digitalisaatiossa on kyse yhteiskunnallisesta muutoksesta, jossa maailman markkinoiden ehdot muuttuvat ja palvelut sekä järjestelmät sähköistyvät. Verkkojen ja ICT-teknologian kehittyminen on noussut tasolle, jossa tieto ja digitaalisen tuottamisen välineet ovat kenen tahansa saatavilla.

– Yrityksen menestymisen kannalta on syytä ymmärtää ilmiö ja tarkastella, onko perinteisellä tuotteella tai palvelulla ja sen taustalla olevalla liiketoimintamallilla sijaa digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Metsän näkeminen puilta on olennainen taito murroksessa. Samlinkilla on tärkeä rooli asiakkaiden menestymisen auttamisessa tässä aikakaudessa, toteaa arkkitehtuurin osastopäällikkö Marko Väyrynen.

PCI

PCI DSS -STANDARDI (PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD) MÄÄRITTELEE TEKNISTEN VAATIMUSTEN MINIMITASON TURVALLISELLE KORTTIMAKSAMISELLE. SAMLINKISSA TAVOITTEENA ON TÄYTTÄÄ PCI DSS:N VAATIMUKSET TÄMÄN VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ.

0

SAMLINKIN OTTOLAINAUSJÄRJESTELMÄ OLI TÄMÄN VUODEN SISÄISEN TARKASTUKSEN KOHTEENA. LAINAUSJÄRJESTELMÄ SELVISI TARKASTUKSESTA ERINOMAISESTI, SILLÄ PUUTTEITA LÖYTYI PYÖREÄT NOLLA KAPPALETTA! KAIKILLA TARKASTETUILLA OSA-ALUEILLA TULOS OLI SIIS POSITIIVINEN.

1/4

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAHINKOYHTIÖ OSTI NELJÄNNEKSEN SAMLINK-KONSERNIIN KUULUVAN PROJECT-IT OY:N OSAKKEISTA. KAUPPA SOLMITTIIN SYYSKUUSSA. UUSI OMISTUSJÄRJESTELY VAHVISTAA ENTISESTÄÄN YHTEISTYÖTÄ LÄHITAPIOLAN JA SAMLINKIN VÄLILLÄ.