KOLUMNI

Agile HR - uutta kulttuuria rakentamassa

Minulta on kysytty, että mitä tekemistä HR:llä on agilen kanssa? Sehän on tapa tehdä projekteja, ei johtaa organisaatiota. Vastaukseni on, että paljonkin. HR on itse asiassa paljon vartijana kun puhutaan organisaation kulttuurista. Myös agilessa on hyvin paljon kysymys kulttuurista tehdä asioita eri tavalla.

Johtamisen ja HR:n käytännöt vaikuttavat olennaisesti siihen millainen organisaation kulttuurista muodostuu ja miten se kehittyy. Tänä päivänä vallalla olevat käytännöt pohjaavat teollisen ajan paradigmaan. Siinä organisaation ajatellaan olevan kone, jonka osien optimoinnilla ja prosessien tehostamisella saadaan parempaa tulosta aikaan. HR on alun perin ollut toiminto, joka on ollut lähellä ihmistä. Jossain vaiheessa HR toiminnoissa alettiin ansaita paikka organisaatiossa rakentamalla prosesseja ja työkaluja johtamiseen. Seurauksena on ollut hyvin monimutkaisia ja akateemisia käytäntöjä, jotka pahimmillaan tuntuvat käyttäjistään päälle liimatuilta, eivätkä tuota tavoitteensa mukaisia lopputuloksia. Jopa päinvastoin.

Agilet menetelmät sovelluskehitykseen syntyivät tarpeesta kyseenalaistaa vanhat käytännöt ja tuoda ihminen toiminnan kehitykseen, nyt myös HR:n on aika uudistua. Kun organisaatiot rakentavat toimintaansa agilen ja Lean-ajattelun varaan, myös kulttuuria tulee määrätietoisesti muuttaa. Ensimmäinen lähtökohta muutoksessa on luottamus ja sen ilmentäminen. Muutosta on mietittävä termejä myöten. Lakataan puhumaan ihmisistä resursseina tai johtamasta suoritusta. Luodaan sen sijaan käytäntöjä, jotka vahvistavat yhdessä tekemisen ja onnistumisen kulttuuria. Uskon, että HR on tulevaisuudessa aiempaa tärkeämpi toiminto organisaation sydämessä, mutta se paikka pitää ansaita uudistumalla.