VALOKEILASSA

Moderni tietovarasto avaa oven tiedolla johtamiseen

Laadukas tietovarasto mahdollistaa huimien tietomäärien käsittelyn ja on edellytys tiedolla johtamiselle. Myös Samlinkin tietovarastoa uudistetaan, jotta jatkossa sekä välineet että osaaminen ovat kunnossa vastaamaan pankkien tiedon hyödyntämisen tarpeisiin.

Moderniin ja kustannustehokkaaseen tietovarastoon tulee tallentumaan päivittäin valtavasti pankkitoiminnasta syntyvää tietoa. Sitä tarvitaan esimerkiksi viranomaisraportointiin ja liiketoiminnan tarpeisiin, sanoo Anne Lesell, Samlinkin tiedolla johtamisen ratkaisuarkkitehti.

Uuteen tietovarastoon voidaan tallentaa entistä enemmän tietoja ja suurien tietomassojen kyselyt ovat ripeitä. Ratkaisu avaa myös pankeille mahdollisuuksia hallita tietojaan.

Pankin omista tarpeista syntyvät parhaat, liiketoimintaa edistävien analyysien ideat.

– Pankkien itsenäiskäyttö lisääntyy. Pankit voivat luoda omia hakuja tietovarastoon ja tuoda haluamiaan tietoja esimerkiksi raportointiin.

Päätöksiä faktaan pohjaten

Tiedon määrä enemmän kuin tuplaantuu vuosittain. Samalla hyödyntämismahdollisuudet lisääntyvät. Analytiikan avulla voidaan tukea liiketoimintaa, ennustaa tulevaa ja johtaa toimintaa faktojen perusteella.

– Vaikka ymmärtää liiketoiminnan ja tuntee asiakkaan, se ei nykyisessä ympäristössä riitä. Samlinkissa olemme todella innostuneita kehittämään tiedolla johtamista ja ideoimaan pankkien kanssa tiedon hyödyntämistä.

Järjestelmiin automaattisesti tallentuvan tiedon lisäksi asiakkaat antavat myös entistä enemmän itse tietoa palveluntarjoajille, myös pankeille.

– Tietoa analysoimalla voitaisiin löytää asiakkaan tarpeita, ja siten kohdentaa markkinointia tai vinkata tarpeista pankin toimihenkilölle, kertoo Samlinkin liiketoiminnan raportointitiimin tuoteomistaja Päivi Uusikylä.

Kohti Big Dataa ja oppivia koneita

Tiedolla johtamisen alue kehittyy vauhdikkaasti Samlinkissa. Jo nyt on mahdollista tehdä niin jatkuvaa trendiseurantaa, nopeita analyyseja kuin yksittäisiä selvityksiä. Tulevaisuudessa kehitys jatkuu.

Analytiikan avulla voidaan johtaa toimintaa faktojen, ei luulojen, perusteella.

– Analysoinnissa voisi hyödyntää oppivia koneita. Pankista tulisi tällöin idea liiketoiminnallisesti mielenkiintoisesta aiheesta, ja kone oppien etsisi ne kysymykset, joilla tiedosta saataisiin hyötyjä irti, Lesell kuvailee.

Big Datan avulla tietoa voidaan kerätä eri lähteistä, kuten verkosta ja sosiaalisesta mediasta tai pankin asiakaspalautteista ja puheluista. Yhdistämällä tätä tietoa pankkijärjestelmistä saataviin tili - ja maksutietoihin voidaan löytää uusia mahdollisuuksia.

– Big Data on pankkitoiminnassa vielä hieman kauempana. Olemme kuitenkin jo tehneet tekstianalysointeja pankin chat-palvelun keskusteluista, Uusikylä avaa.

Jyvälle asiakkaiden liikkeistä

Pankin omista tarpeista syntyvät parhaat, liiketoimintaa edistävien analyysien ideat. Samlinkissa on tutkittu esimerkiksi pankkien asiakaspoistumaa. Historiatietoja hyödyntämällä ja asiakkaan toiminnan perusteella on siis pyritty ennustamaan, onko asiakas harkitsemassa pankin vaihtoa.

– Asiakaspolkuanalyysissa puolestaan on tutkittu, miten asiakkaat verkkopankissa käyttäytyvät tai onko lainan hakeminen selkeää. Tämän perusteella voidaan kehittää toimintaa tehokkaammaksi tai asiakaskokemusta sujuvammaksi. Se hyödyttää myös pankin liiketoimintaa, Samlinkin liiketoiminnan raportointitiimin tuoteomistaja Päivi Uusikylä korostaa.