PÄÄKIRJOITUS

Miksi IT-järjestelmät jatkuvasti komplisoituvat?

Pankkien IT-järjestelmät monimutkaistuvat ja laajenevat toiminnallisuudeltaan jatkuvasti eikä loppua tälle kehitykselle ole näkyvissä. Mitkä ovat syyt nykytrendin takana? Mielestäni keskeiset ajovoimat ovat: teknologian kehitys ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet palvelukehitykselle sekä sääntelyn tiukentuminen erityisesti EU-alueella. Molemmat vaativat merkittäviä kehitysinvestointeja, jotta pankki pystyy tarjoamaan asiakkailleen kilpailukykyisiä palveluita ja täyttämään viranomaisvaatimukset.

Voittajia ovat ne, jotka osaavat rakentaa käyttäjäystävällisiä, eri toimialojen palveluita tehokkaasti yhdistäviä ratkaisuja.

Teknologian nopea kehitys muuttaa maailmaa ja samalla pankkipalveluita. Verkkoteknologian kehitys on vienyt ison osan aiemmin konttoreissa hoidetuista palveluista itsepalveluiksi nettiin ja mobiiliin. Tulevina vuosina näemme keinoälyn tulevan asiakasrajapintaan, rutiinipalvelun lisäksi älykkäät koneet pystyvät toimimaan vaikkapa sijoitusneuvojina. Digitalisaatio muuttaa toimialarajoja ja voittajina säilyvät ne organisaatiot, jotka osaavat rakentaa käyttäjäystävällisiä, eri toimialojen toimijoiden palveluita tehokkaasti yhdistäviä ratkaisuja. Maksaminen sulautuu osaksi muita palveluita. Analytiikan kehitys ja laajojen tietomassojen käsittely tehostavat asiakaspalvelua ja pankki ymmärtää entistä tarkemmin asiakasta ja tarjoaa hänen tarvitsemiaan palveluita.

Sääntelyn tavoitteena on estää finanssikriisien toistuminen sekä turvata kohtuuhintaiset ja monipuoliset finanssipalvelut kuluttajille edistämällä innovointia ja kilpailua. Viranomaisraportointi on merkittävä ponnistus sekä pankeille että IT-toimijoille. Myös viranomaisten tavoite turvata kuluttajan asema ja avata/edistää kilpailua merkitsee tuntuvia investointeja järjestelmäkehitykseen. Tietosuoja-asetuksen kautta asiakastietojen käsittelyyn pitää panostaa entistä enemmän. Uusi maksupalveludirektiivi edellyttää pankkien rajapintojen ja datan avaamista kolmansille osapuolille. Proaktiivisesti innovatiivisia palveluita avoimiin rajapintoihin kehittävällä pankilla on mahdollisuus asiakaskunnan laajentamiseen.

Pankkien tietotekniikan rooli korostuu tulevaisuudessa. Samlinkilla on vahvaa kokemusta laajojen ja vaativien kehityshankkeiden läpiviennistä sekä kokonaisuuksien hallinnasta. Teemme aktiivista selvitys- ja kehitystyötä uusien teknologioiden parissa. Olemme valmiit tukemaan asiakkaitamme tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Pentti Unkuri

toimitusjohtaja