EKOSYSTEEMI

Läpinäkyvyys rakentaa luottamusta

Samlinkin ekosysteemin uusin jäsen on HiQ, jonka kanssa puitesopimus mobiilikumppanuudesta solmittiin kesän alussa. Yhteistyön käynnistymisestä meille kertoo Sales Manager Mikko Mölsä HiQ Finlandista.

Miltä finanssipalveluiden kehitys ja tulevaisuus näyttävät teidän toimialaltanne katsottuna?

Toimiala on muuttunut voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Teknologia on muutoksen innovatiivinen ajuri ja vie palveluita henkilökohtaisemmiksi. Omien palveluiden sovellukset ovat lisääntyneet runsaasti. Samoin etänä käytettävät palvelut ja videopuhelut ovat kasvussa. Kasvokkain tapaamisen tärkeys pienenee ja kuluttajat hakevat helpotusta arkipäivän askareisiin.

HiQ:lla seurataan tiiviisti digitalisaatiota, miten se jalkautuu eri toimialoilla ja mitkä ideat toimivat useilla toimialoilla. Mobiili on selvästi vahvin kehitysalue, joka näkyy meidän asiakaskunnassakin.

Mitä lisäarvoa yhteistyöstä on Samlinkin asiakkaille?

Toimimme kumppanina erityisesti mobiilikehityksessä, jossa meillä on Pohjoismaiden parasta osaamista niin käytettävyyssuunnittelun, designin kuin teknisen toteutuksen puolella. Täydennämme Samlinkin osaamista pankkipalveluiden perusjärjestelmistä ja toimintaympäristöstä. Yhdessä tuotamme hyvän kokonaisuuden asiakkaille: nykyaikaisen ratkaisun monipuolisilla sovellustoiminnoilla. Asiakkaalle kokonaisuus tulee yhdestä paikasta, ilman useiden eri toimijoiden kanssa asioimista.

Kun yhteistyötavat tulevat tutuiksi, on entistä helpompaa kommunikoida ja rakentaa luottamusta.

HiQ:lla ja Samlinkilla on avoin, keskusteleva yhteinen tiimi, jossa asiakas on mukana. Kehitystyö ja ratkaistavat asiat etenevät ripeästi läpinäkyvyyden ansiosta.  Asiakas pystyy koko ajan seuraamaan missä ollaan menossa, mitä juuri nyt tapahtuu ja mistä asioista keskustelua käydään.

 

Miten yhteistyö on käynnistynyt ja mitä odotuksia teillä on yhteistyölle?

Kesällä käynnistyivät yhteisen projektin työt. Yhteistyö on lähtenyt todella hyvin käyntiin. Selvästi kumpikin osapuoli on halunnut panostaa yhteistyöhön olemalla avoin ja ottamalla vastuuta onnistumisesta. Sparraamme toisiamme omissa vahvuuksissamme ja kehittäjät pääsevät sekä oppimaan uutta että jakamaan omaa osaamistaan. Taidot ja yhteinen kyvykkyys kasvavat. 

 

Yhteistyömahdollisuuksia mobiilipalveluissa käydään läpi jatkuvasti. Uskoa ja luottoa pitkäaikaiseen kumppanuuteen löytyy. Tavoitteena on nostaa mobiilipalvelut aallonharjalle.

Tällä juttupaikalla käsittelemme Samlinkin monimuotoista ekosysteemiä. Ekosysteemissä yritykset ja sidosryhmät tekevät yhdessä täitä haastaen toisiaan innovointiin ja perinteisten rajojen rikkomiseen. Ytimessä ovat aina asiakkaan tarpeet.