Kolumni

Tiedolla johtaminen on datan arvon tunnistamista

Tiedolla johtamisen ratkaisut Samlinkissa ovat painottuneet voimakkaasti viranomaisraportoinnin vaatimusten täyttämiseen. Tämä on helppo ymmärtää asiakaspankkien toiminnan välttämättömänä edellytyksenä. Samaan aikaan asiakaskunnan katseet ovat kääntyneet yhä enemmän vapaaehtoiseen tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtaminen voidaan pitkälti tiivistää päätöksenteon tukijärjestelmiin. Ovatpa ne sitten raportteja toteumasta, ennusteita tulevasta tai mallien tuottamia toimintasuosituksia. Päätöksen tekijät puolestaan voivat olla strategisista asioista päättäviä johtajia, taktisen tason päälliköitä tai asiantuntijoita arjessaan. Modernissa dataa hyödyntävässä organisaatiossa jokaisella on omaan tehtävään liittyvä data saatavilla ja riittävät edellytykset hyödyntää sitä päivittäisessä päätöksenteossaan.

Kilpailu keskittyy datan laadukkaan kokoamisen, jalostamisen ja jakelun alueelle.

Palveluntarjoajana Samlink on tiedolla johtamisen osalta murroksen aikakaudessa. Olemme erityisasemassa perusliiketoiminnan ja siihen liittyvien järjestelmien osaajina. Toisaalta yleisemmässä analytiikassa tai raportoinnissa kilpailemme erikoistuneiden yritysten kanssa samoilla apajilla. Järjestelmäkartan pirstoutuessa yksikään taho ei enää jatkossa hallinnoi koko finanssitoiminnan jalanjälkeä. Kilpailu keskittyy datan laadukkaan kokoamisen, jalostamisen ja jakelun alueelle. Jatkuvasti kehittyvien teknisten välineiden helpottaessa arkea, tässä työssä on mukana myös asiakkaiden oma liiketoiminta. Roolien sopiminen ja vastuiden kirkastaminen korostuvat hyvän yhteistyön edellytyksenä.

Selvää on kuitenkin, että olemme mielenkiintoisten tehtävien äärellä. Arvokkaan datan tunnistaminen, sen jalostaminen ymmärrykseksi ja lopulta valjastaminen kilpailueduksi on modernia tietojenkäsittelyä parhaimmillaan.