Ekosysteemi

Parempaa käytettävyyttä ja käyttökokemusta

Digitaalisia palveluita ja sovelluksia suunnitellessa käytettävyys on yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista. Suomalainen, käyttäjäkeskeinen teknologia- ja designyritys Eficode ja Samlink ovat toimineet erilaisten käytettävyystutkimusten kautta yhteistyössä jo yli 10 vuotta. Eficoden myynti- ja markkinointipäällikkö Sofi Weckman kertoo positiiviset kokemuksensa ekosysteemistä.

Mitä annettavaa teillä on ekosysteemille?

Palvelulupaukseemme kuuluu tarjota koko digitaalisen palvelun kehitysputki ideasta tuotantoon ja jatkuvaan kehitykseen. Ekosysteemiin tuomme tuoreimman osaamisen käytettävyydestä, käyttäjätutkimuksista ja käytettävyystestauksesta. Näkemyksemme on, että lähes jokainen yritys toimialasta riippumatta on tavalla tai toisella mukana ohjelmistopohjaisessa liiketoiminnassa. On hienoa, että voimme olla osa Samlinkin ekosysteemiä. Mielestäni sen rakentamisessa on onnistuttu hyvin. Haluamme sekä auttaa suunnittelemaan ja kehittämään digitaalisia palveluja että auttaa meidän asiakkaitamme tulemaan paremmiksi ohjelmistoyrityksiksi. Tätä toimintaperiaatettamme ekosysteemi tukee.

Mitä hyötyä yhteistyöstänne on loppukäyttäjälle?

Erityisen hienoa yhteistyössämme on ennen kaikkea loppukäyttäjän esiin nostaminen sekä käytettävyyden parantaminen. Käytettävyystutkimusten kautta saadaan kerättyä spesifiä tietoa ja aitoja kokemuksia, joita hyödyntämällä pystymme tekemään käyttäjälle erityisen hyvän palvelun. Projektien lopputuloksina syntyy aina konkreettisia kehitysehdotuksia, joilla voi olla suurta merkitystä palvelun loppukäyttäjälle.

Käyttökokemuksen kehitystyön on oltava jatkuvaa, jotta palvelu pysyy aina ajan tasalla.

Mitä yhteistyöprojektit ovat opettaneet?

Järjestelmien käyttökokemus on paras mahdollinen, kun käyttäjät on otettu kehittämiseen mukaan. Oli palvelu mikä hyvänsä, ei käytettävyyttä voi lisätä valmiin tuotteen päälle. Myös käyttökokemuksen kehitystyön on oltava jatkuvaa, jotta palvelu pysyy aina ajan tasalla ja loppukäyttäjä saa odottamansa lisäarvon ja palvelusta on todellista hyötyä käyttäjän arkeen tai työhön.

Miltä tulevaisuus näyttää teidän toimialaltanne katsottuna?

Digitalisaation myötä käytettävyys on noussut aivan uudenlaiseen rooliin. Nykykäyttäjät pystyvät jakamaan ja keräämään kokemuksia palveluista reaaliajassa missä ja milloin tahansa. Kilpailu kovenee, asiakkaan on helpompi vaihtaa palvelutuottajaa ja asiakkaan ääni kuuluu entistä kovempaa. Ylipäätään hyvä käyttökokemus on varsin merkittävässä roolissa jo nyt ja tulevaisuudessa se korostuu entisestään palveluiden digitalisoituessa. Käytettävyyden lisäksi myös saavutettavuus on ajankohtaista, sillä Euroopan Unionin uusimman direktiivin tultua voimaan julkishallinnon tarjoamat digitaaliset palvelut on suunniteltava siten, että niitä voivat käyttää myös erityisryhmiin kuuluvat käyttäjät. Julkishallinnon kansalaisille suunnattujen sähköisten palveluiden on oltava sellaisia, että kaikki käyttäjät pystyvät niitä tasavertaisesti käyttämään.

Tällä juttupaikalla käsittelemme Samlinkin monimuotoista ekosysteemiä. Ekosysteemissä yritykset ja sidosryhmät tekevät yhdessä töitä haastaen toisiaan innovointiin ja perinteisten rajojen rikkomiseen. Ytimessä ovat aina asiakkaan tarpeet.