VALOKEILASSA

Palvelusuunnittelu näyttää oikeat panostuskohteet

Osa Samlinkin konsultointipalveluita on palvelusuunnittelu, jonka osatekijästä palvelumuotoilusta ja sen hyödyistä on puhuttu pitkään. Jotta yhä monimutkaisemmissa ekosysteemeissä saadaan tuotettua saumaton ja merkityksellinen palvelukokemus, pitää sukeltaa myös pinnan alle.

Palvelusuunnittelulla tunnistetaan liiketoiminnallisesti kannattavat kehitystarpeet. Sen avulla sovitetaan parhaalla mahdollisella tavalla yhteen asiakkaan liiketoiminnalliset tavoitteet ja käyttäjien tarpeet. Usein palvelusuunnittelun lähtökohtana on asiakkaan haaste – miten löytää paras toimitusmalli, toteutustapa ja toimittaja ilman kokonaiskuvaa lopputuloksesta.

Olettamuksista ymmärtämiseen

Palvelusuunnittelulla saadaan läpinäkyvyyttä kehittämisen vaiheistukseen ja investointeihin. Huolellisesti tehty esityö säästää aikaa ja rahaa toteutusvaiheessa.

On tärkeää varmistaa ratkaisuiden sopiminen palvelukokonaisuuteen ja tekniseen kokonaisarkkitehtuuriin.

Palvelusuunnittelun osaaminen näkyy suoraan tuloksessa ja asiakasuskollisuudessa. Lisäksi liiketoiminnalle on tarjolla parempaa työntekijäkokemusta, palvelun laatua ja tehokkuutta. Samlinkin palvelusuunnittelun ammattilaiset auttavat varmistamaan liiketoimintaa tukevat tuottavat, houkuttelevat ja käytettävät ratkaisut. He osaavat kokonaisuuksien hallinnan ja kriittisten palveluiden jatkuvuudesta huolehtimisen. On tärkeää varmistaa ratkaisuiden sopiminen palvelukokonaisuuteen ja tekniseen kokonaisarkkitehtuuriin.

Hyvä palvelusuunnittelu kattaa myös yksittäiset tekniset komponentit, joista uusi tai jo olemassa oleva palvelu koostuu. Yhtään osatekijää ja niiden välisiä riippuvuuksia ei pidä jättää palvelusuunnittelun ulkopuolelle, jotta lopputulos on saumaton ja tarjoaa arvoa asiakkaalle, omalle henkilöstölle ja liiketoiminnalle.

Hankkeita, joilla on hyvä ROI

Samlinkin johtavan käyttökokemussuunnittelija Susanna Markkion mielestä liiketoiminnan sovellusten ja työntekijöiden käyttämien työkalujen pitäisi olla yhtä helppoja ja tavoitteellisesti mietittyjä, kuin loppukäyttäjienkin palveluiden.

Fyysisen konttorin merkitys vähenee, mutta asiantuntijan tuottaman asiakasarvon odotetaan nousevan.

– Kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin vastaaminen on ollut pitkään esillä. Toimihenkilökokemuksen suunnittelu pankeissa on unohtunut tai jäänyt jälkeen. Nyt kannattaa rakentaa työntekijäkokemusta uudella tavalla miettimällä nykyisiä prosesseja käyttäjälähtöisesti.

Pankkipalveluita tarjotaan ajasta ja paikasta riippumatta. Fyysisen konttorin merkitys vähenee, mutta asiantuntijan tuottaman asiakasarvon odotetaan nousevan. Kun palveluiden pitää olla läsnä asiakkaan elämässä, pitää toimihenkilön työn myös olla helposti liikuteltavaa.

Markkio kannustaa kokeiluihin.

– Näen paljon potentiaalia palvelusuunnittelulle toimihenkilön näkökulmasta. Me autamme asiakkaita löytämään kehityskohdat ja epäjatkumot palveluketjuissa, jotta kehityspanokset kohdennetaan mahdollisimman vaikuttavaan kohtaan.

Design Thinking

Muotoiluajattelu (Design Thinking) on kokonaisvaltainen ajattelutapa, jolla tutkitaan ja ratkotaan asioita yhdistäen ihmiskeskeinen, liiketoiminnallinen ja tekninen lähestymistapa. Olennaista on käydä läpi kaikki olettamukset, varmentaa ne mahdollisimman nopeasti ja kokeilla mikä idea lopulta on paras ratkaisu. Muotoiluajattelua hyödynnetään palveluiden suunnittelussa mm. palvelumuotoilussa (Service Design).

Samlink tarjoaa palvelusuunnittelua monessa muodossa: asiantuntijapalveluna, konseptointiprojektina sekä osana laajempaa toimitusta. Haluatko keskustella, mitä arvoa palvelusuunnittelulla voi olla liiketoiminnallesi? Lisätietoja palvelusta antaa Simo Rossi, simo.rossi@samlink.fi, 040590 2894.