VALOKEILASSA

Uudet työtavat, uudet työvälineet

Työtavat ja -ympäristöt ovat muuttuneet hurjasti viime vuosina. Yksilötyön sijaan teemme työtä useissa tiimeissä yhtä aikaa. Jaamme ideoita ja työskentelemme yhdessä työkavereiden, asiakkaiden ja kumppaniverkoston kanssa. Teknologia auttaa arjen tehostamisessa, paremmissa yhteistyötavoissa ja tiedonhallinnassa.

Kokonaispalveluiden tarjoajana Samlink tarjoaa asiakkailleen myös arjen työvälineitä, joista uusimpana tarjoomaan ovat tulleet Microsoftin Office 365 -palvelut.

– Siirtyminen O365-maailmaan on hyvä kohta tarkastella työn tekemisen tapoja. Vaikka kyse on työkalujen käyttöönotosta, ratkaistavana on paljon muuta kuin teknisiä asioita. Suurin arvo tulee prosessien muuttamisesta ja työtapojen modernisoinnista, tuotepäällikkö Jommi Luuppala kiteyttää.

Kyseessä ei ole vain Office-paketin toimisto-ohjelmien päivitys, vaan siirtyminen aidosti yhteistyötä, ajasta ja paikasta riippumatonta työtä tukevaan maailmaan, Luuppala korostaa.

– Autamme löytämään mahdollisuudet ja suosittelemme eri tarpeisiin sopivia tuotteita. Asiakas kuitenkin itse parhaiten tuntee oman organisaationsa ja toimintakulttuurin, johon kokonaisuus suunnitellaan. Sparraamme tietoturvassa ja toimintatavoissa, toteutamme tekniset ratkaisut sopimaan pankkiympäristöön, tuemme käyttöönotossa ja jatkokehityksessä.

Office 365 -palvelukokonaisuuden kattavat, tehokkaat ja turvalliset arjen työvälineet ovat pilvipalveluita. Palvelumoduuleista voi rakentaa juuri omaa toimintaa parhaiten tukevan kokonaisuuden.

Palvelumoduulit on jaettu viiteen pääalueeseen:

- sähköposti ja sosiaaliset välineet

- sisällön luominen

- sivustot ja sisällönhallinta

- analytiikka sekä

- keskustelu, kokoukset ja puhepalvelut.

Pankkiympäristön erityistarpeet on huomioitu

Yksi O365-palveluiden perusajatus on, että tieto on tallennettuna yhteen paikkaan, sitä voi käsitellä eri laitteilla, usean työkaverin kanssa yhtä aikaa. Virtuaalikokousten tuki on rakennettu sisään palvelukokonaisuuteen.

– Arjen työvälineistä tarvitaan useita integraatioita muuhun järjestelmäkokonaisuuteen. Kun henkilöstö työskentelee valtaosin pankkiverkossa, me sovitamme pilvipalvelut turvalliseksi, mutta helppokäyttöiseksi osaksi arkea, Luuppala sanoo.

Microsoft-teknologioiden osastopäällikkö Jouni Tarvainen korostaa käyttökokemukseen vaikuttavia tekijöitä.

– O365-palveluiden toimittajana me synkronoimme käyttäjätunnukset siten, että käyttäjä tarvitsee vain yhdet tunnukset. Niillä käyttäjä pääsee sekä on-premises- että pilvipalveluihin. Meidän asiakkaamme säästää aikaa ja rahaa, kun me hoidamme käyttäjähallinnan. Eli huolehdimme uusista ja poistuvista käyttäjistä sekä hoidamme lisenssien ajantasaisuuden.

– Asiakas voi siirtyä O365:een hybridikäytöllä eli kaikkien käyttäjien ei tarvitse siirtyä samassa tahdissa. Näin voidaan ensin pilottiryhmällä tutustua ja opiskella miten uudet palvelut toimivat ja turvata jatkuvuus hallitulla siirtymällä.

Tuotepohjainen ratkaisu on aina turvallinen ja vaatimusten mukainen. Sen hallittavuus on hyvä ja kokonaisuutta voi helposti laajentaa. Se on myös aina ajan tasalla, sillä päivityksiä julkaistaan jatkuvasti.

Pilvi parantaa tietoturvaa

Pilvipalveluiden kohdalla pankkimaailmassa herää aina kysymys turvallisuudesta ja tietojen sijainnista. O365:n tapauksessa pilvi parantaa tietoturvaa auttamalla käyttäjää toimimaan fiksummin.

Voimme yhdessä asiakkaiden kanssa määrittää miten tietoa saa käyttää: lähettää edelleen, tallentaa tai tulostaa. Asiakkaiden kanssa määritellään myös heille sopiva mobiililaitehallinta. Mobiililaitteiden hallinnalla saadaan vielä lisäturvaa, koska voimme kertoa sallitut laitteet tai asettaa salasanan taakse tiettyjen palveluiden käytön. Inhimillisten virheiden vaikeuttaminen helpottaa käyttäjää.

Kysy meiltä, miten O365-palvelut voisivat sujuvoittaa sinun arkeasi.