PÄÄKIRJOITUS

Avoimet rajapinnat/PSD2 – haaste myös pankkijärjestelmille

Uusi maksupalveludirektiivi (PSD2) on Euroopan parlamentin hyväksymä direktiivi, joka tulee vaiheittain voimaan 2018–2019. Direktiivin tavoitteena on lisätä kilpailua ja innovointia pankkitoimialalla ja siten tarjota kuluttajille entistä laajempaa palveluvalikoimaa. Pankkien pitää avata rajapintojaan kolmansille osapuolille, jotka voivat integroida omat ratkaisunsa pankkien tili- ja maksupalveluihin. Toisaalta direktiivi avaa myös pankille pääsyn toisen pankin asiakkaiden kyseisiin palveluihin ja proaktiivisesti innovatiivisia palveluita kehittävällä pankilla on mahdollisuus asiakaskunnan laajentamiseen. Lähiajan keskeinen strateginen kysymys jokaiselle pankille on se, miten näitä mahdollisuuksia hyödynnetään itse tai yhdessä valittujen kumppanien kanssa.

Uusien palveluntarjoajien on voitettava kuluttajien luottamus, jotta palvelut saavuttavat kriittisen massan.

Kuluttaja on avainroolissa uusien palvelujen käyttöönotossa. Kuluttaja päättää, minkä palvelun välityksellä hän sallii oman pankkidatansa hyödyntämisen. Uusien palveluntarjoajien on voitettava kuluttajien luottamus, jotta palvelut saavuttavat kriittisen massan. Luottamuksen saavuttamisessa yhteistyö pankkien kanssa voi olla merkittävässä roolissa, vaikka lähtökohtaisesti kolmannen osapuolen ei tarvitse sopia pankin kanssa avoimien rajapintojen käytöstä vaan sopimus kuluttajan (pankin asiakas) ja palveluntarjoajan kanssa riittää.

Tietotekniikalle avoimet rajapinnat asettavat uusia vaatimuksia. Jo nyt pankkijärjestelmissä on integraatioita kymmenien ulkopuolisten toimijoiden palveluihin, mutta integraatiot on tehty yhteistyössä ko. toimijoiden kanssa ja testaus ja muutokset sovitaan yhdessä osapuolten kesken. PSD2-ympäristössä esimerkiksi Ranskassa toimivan kolmannen osapuolen pitää pystyä rakentamaan, testaamaan ja ottamaan tuotantoon asiakaspankkimme pankkidataan integroitu sovellus ilman minkäänlaista yhteydenpitoa pankin tai meidän kanssa. Vaatimukset rajapintojen arkkitehtuurille, niiden ohjeistukselle, testiympäristöille ja tukipalveluille ovat merkittävästi vaativampia kuin olemassa olevissa integraatioissa. Myös uusien rajapintojen kautta pankkijärjestelmään kohdistuvaa kuormitusta on vaikea arvioida etukäteen.

PSD2 ja avoimet rajapinnat eivät ole haaste vain pankeille, ne ovat merkittävä haaste myös tietotekniikkapalvelujen tuottajille.

Pentti Unkuri

toimitusjohtaja