Valokeilassa

Palveluista kokonaisuuksia varmalla pääsynhallinnalla

Tietojärjestelmiin perustuvassa yhteiskunnassa käyttäjien identiteetin ja pääsynhallinta ovat edellytyksenä toimiville palveluille. Samlinkin johtava asiantuntija Veijo Räisänen uskoo, että vaikka ala muuttuu, ei käyttäjähallinnan merkitys ole vähenemässä.

Sujuvasti yhdessä

Identiteetin ja pääsynhallinnan keskeisenä tavoitteena on tuottaa helppokäyttöiset, varmat ja turvalliset palvelut. Samlinkin vahvuus on eri palvelujen integroiminen kokonaisuudeksi pääsynhallinnan avulla. Kun käyttäjä tunnistetaan jo ”portilla”, ei pääsynhallintaa tarvitse tehdä joka järjestelmässä erikseen. Tämä tuo lisäarvoa asiakkaalle.

– Tällaiset federointiratkaisut mahdollistavat asiakaspankeillemme sujuvan verkostoitumisen liiketoiminnassaan. He voivat hyödyntää eri kumppanien palveluja helposti yhdellä kirjautumisella ja jopa yhdellä käyttöliittymällä. Käyttäjä ei edes huomaa, mistä tietoja hakee tai kuinka montaa järjestelmää palvelussaan käyttää, sillä tunnistustieto kulkee automaattisesti palvelusta toiseen, Räisänen kuvailee.

Teknologisesti kärjessä

Pian eläköityvä Räisänen on nähnyt käyttäjähallinnan kehityskaaren. Ylpeä hän on siitä, että Samlink on pysynyt tiukasti kehityksen kärjessä trendejä seuraamalla. Ensimmäinen ratkaisu pankkitoimihenkilöiden käyttäjähallintaan tehtiin aikanaan alusta itse, koska kaupallisia tuotteita ei vielä ollut.

Kaikkiaan olemme olleet enemmän niitä ladun aukaisijoita kuin perässä hiihtäjiä.

– Olemme ottaneet usein käyttöön tekniikoita, jotka ovat maailmalla vasta heräilleet. Esimerkiksi federaatiopalvelut olivat meillä markkinoihin nähden varhain ja kumppanimme ovat kiitelleet hyvää vauhtiamme. Kaikkiaan olemme olleet tässä enemmän niitä ladun aukaisijoita kuin perässä hiihtäjiä.

Modernit ratkaisut ovat mahdollistaneet pääsynhallinnan automatisoinnin. Tämä tekee palveluista nopeita ja kustannustehokkaita.

Arvostettu asiantuntija

Samlink on laajasti verkottunut toiminnassaan ja yhtiön osaamista arvostetaan. Samlink on mukana mm. Valtiovarainministeriön Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman luottamusverkostohankkeessa. Kyseessä on uuden tunnistuslain vuoksi käynnistetty vahvan sähköisen tunnistamisen kehityshanke, jolla pyritään helpottamaan palvelujen käyttöä luottamusverkon kautta.

Saamme palvelut käyttäjälle yhdeksi helppokäyttöiseksi, varmaksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi.

– Hankkeeseen meitä pyydettiin tekniseen työryhmään. Muutoinkin konsultoimme viranomaisten kehityshankkeita, etenkin jos ne liittyvät pankkitunnistautumiseen. Lisäksi annamme lausuntoja ja kommentoimme myös tiettyjä lakiasioita.

Räisänen arvioi kansallisen palveluväylän ja tunnistusratkaisujen sekä pankkien roolin niissä vaikuttavan myös Samlinkissa tulevaisuudessa tehtävään kehitystyöhön.

Vaikuttavaa verkostoitumista

Samlinkin asiantuntijat ovat usein mukana muodostamassa finanssialan yhteistä kantaa, etenkin teknisiin ja turvallisuushankkeisiin liittyen. Vaikuttaminen tapahtuu Finanssialan Keskusliiton kautta, jossa Samlink toimii tarpeen mukaan asiakaspankkien valtuuttamana. Samlinkilaiset ovat mukana esim. maksuliikenteeseen, raportointiin ja pankkialan turvallisuuteen keskittyvissä kokoonpanoissa.

Lisäksi Samlinkissa tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa sekä osallistutaan kansallisesti ja kansainvälisesti mm. tietoturvallisuuteen liittyvään järjestötyöhön. Kannanmuodostus- ja viranomaisyhteistyön kautta Samlink saa toimintansa tueksi runsaasti uutta ja ennakoivaakin tietoa.