VALOKEILASSA

Ei enää aikataulujen sovittelemista – sähköinen allekirjoitus helpottaa asiakkaan arkea

Erilaisia sähköisen allekirjoituksen ja tunnistamisen ratkaisuja on jo nyt käytössä muun muassa suomalaisissa pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Palvelujen kehittäminen etenee nopeasti, ja kesäkuussa Samlinkin asiakaspankeissa otettiin käyttöön uudenlainen sähköisen allekirjoituksen palvelu.

Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle ajasta ja paikasta riippumaton sähköinen asiointi myös sopimusasioissa. Helppokäyttöisyys on taattu kiinnittämällä toiminnallisuus toimihenkilön käyttämään sähköiseen työpöytään sekä viemällä allekirjoituspyynnöt ja sähköinen allekirjoitus asiakkaan verkkopankkiin, jonka arkistosta allekirjoitetut sopimukset löytyvät.

– Sähköisen sopimisen konseptiin kuuluu sähköinen allekirjoitus, jossa on mahdollistettu asiakkaiden asiakirjojen allekirjoitus verkkopankissa. Myös sähköisten tunnistusratkaisujen kehitys kuuluu tähän kokonaisuuteen, kertoo Samlinkin tuotepäällikkö Krista Karppi.

Handelsbankenissa uusi toiminto mahdollistaa etämyynnin ja etäasioinnin.

– Etenkin silloin, kun pankkiasiakkuus aloitetaan, on aiemmin ehdottomasti vaadittu asiakkaalta käyntiä pankin konttorissa, jotta asiakas on voitu tunnistaa ja henkilöllisyys on voitu varmistaa luotettavasta asiakirjasta. Sähköisen tunnistamisen menetelmien kehittymisen kautta on vähitellen mahdollista siirtyä enenevässä määrin siihen, että pankkiasiakkuus aloitetaan ja asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan sähköisesti, Karppi jatkaa.

Handelsbankenissa uusi toiminto mahdollistaa etämyynnin ja etäasioinnin ja sujuvoittaa asioiden hoitamista sekä asiakkaan että konttorin näkökulmasta.

– Sähköisen työpöydän kautta konttori voi lähettää sopimuksia ja asiakirjoja allekirjoitettavaksi asiakkaan verkkopankkiin, Handelsbankenin digitaalisten palveluiden tuoteomistaja Malin Unnérus kertoo.

Kun edunvalvojat voivat hoitaa lasten asiat etänä, moni asia helpottuu konttorissa.

– Asiakas näkee verkkopankin etusivulla viestin allekirjoituspyynnöstä. Hän hyväksyy sopimukset liitteineen ruutua rastittamalla ja vahvistaa lopuksi turvaluvulla. Toiminto tekee asioinnin sekä meidän että asiakkaan perspektiivistä entistä helpommaksi. Näemme tämän isona askeleena oikeaan suuntaan, Unnérus sanoo.

– Esimerkiksi, kun edunvalvojat voivat hoitaa lasten asiat etänä, moni asia helpottuu konttorissa.

Nooa Säästöpankin rahoitusasiantuntija Viivi Suomi on tyytyväinen muutokseen niin asiakaspalvelun kuin asiakkaankin näkökulmasta.

– Pankissa saamme nyt yhdessä järjestelmässä tehtyä sopimukset, jotka asiakkaan allekirjoitettua arkistoituvat samalla. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun heidän ei enää tarvitse tulla konttoriin tunnistautumaan. Toki haluamme tarjota jatkossakin mahdollisuuksia asioida siellä, missä asiakas haluaa, on se sitten konttorissa, verkossa tai puhelimitse, sanoo Suomi.

Sähköinen allekirjoitus

Palvelussa pankin toimihenkilö lähettää asiakirjat asiakkaan allekirjoitettavaksi. Kun allekirjoitus on lähetetty, tulee siitä ilmoitus asiakkaan verkkopankkiin. Asiakas vahvistaa allekirjoituksen sillä tunnistusvälineellä, jolla on verkkopankkiin kirjautunut. Tämän jälkeen asiakirja on löydettävissä asiakkaan verkkopankin sähköisestä arkistosta. Myös toimihenkilö pääsee tarkistamaan asiakirjan tilan asiakkaan arkistosta oman käyttöliittymänsä kautta.