AJANKOHTAISTA

Sujuvan palvelun takaa erikoistunut integraattori

Digitalisuus luo mahdollisuuksia pankeille: mobiilimaksamisen ratkaisuja, kustannustehokkuutta robotiikalla, itseasiointimahdollisuuksia ja myös tähdenlentoja. Paljon uutta on tulossa, ennakoi POP Pankkiliiton tietohallintojohtaja Teija Naumanen.

Perinteinen IT-järjestelmien kokonaisuuden hallinta on murroksessa. Koodia ja palveluita ostetaan ja integroidaan nyt maailmanlaajuisesti omaan ekosysteemiin. Kun yrityksen toimintoja ja prosesseja ohjaavat ohjelmistot eivät enää sijaitse kaikki oman konesalin suojissa, hajanaisuus vaatii uudenlaista osaamista.

– Tarvitaan hankinta-osaamista, toimittajaverkoston johtamistaitoja, palvelumuotoiluosaamista ja näkemystä uusista tekniikoista sekä niiden ylläpidettävyydestä. Tietoturva on säädellyllä toimialalla oltava aina ykkösprioriteetilla, kuvailee Teija Naumanen.

Pankeilla itsellään on oltava vahva näkemys tai hyvä kumppani järjestelmien hallintaan.

Pankeilla on paras asiantuntemus siitä, mitä heidän asiakkaansa arvostat. Naumasen mukaan pankeilla itsellään on oltava vahva näkemys tai hyvä kumppani järjestelmien hallintaan.

– Pilvet myydään tarjoten suuria mahdollisuuksia. Hypen takana on kuitenkin EU:n ja lainsäädännön myötä omat viidakkonsa.

Kuka osaa hallita erilaisista nykyaikaisista palvelumalleista, SaaS- ja PaaS-palveluista, koostuvia tietojärjestelmien kokonaisuuksia? Erityisen kiinnostava kysymys on toimialoilla, joissa IT ei ole vain tukijärjestelmä, vaan jopa koko toiminnan ydin.

Samlink on rakentanut ja kehittänyt kyvykkyyttään huolehtia erilaisten elementtien ja integraatioiden kokonaisuudesta asiakkaidensa puolesta.

– Pilvipalveluiden kokonaisuus on äkkiä levällään, jos niitä ei hallita kokonaisuutena, sanoo Samlinkin myyntijohtaja Markku Siikala.

Pankki- ja finanssialan vaatimustenmukaisuus ja tietoturva ovat osaamisen keskiössä.

– Kun mukana on kolmansien osapuolien tarjoamia järjestelmien osia ja erilaisia avoimia rajapintoja, niin voimme luvata kontrollia järjestelmiin. Tarjoudumme kumppaniksi raakaan työhön.

Kokonaisuuksien hallintaan Samlink on kehittänyt palveluitaan voidakseen hallita monimutkaisia monitoimittajaympäristöjä, joihin tyypillisesti kuuluu useita toimittajia eripuolilla maailmaa.

– Asiakas tarvitsee yhden paikan, johon voi soittaa missä tahansa häiriö- tai neuvontatilanteessa, Siikala sanoo.

Integraatiot ilman häiriöitä palvelussa

Markkinamuutos synnyttää erilaisia liiketoiminnallisia tarpeita, joihin on tarjolla lukuisia erilaisia valmisratkaisuja. Pankeilla on runsaasti mahdollisuuksia tarjota asiakkailleen uusia palveluita. Nopea markkinoille pääsy mahdollistuu onnistuneilla rajapintaintegraatioilla.

Integraattorin on tunnettava finanssialan vaatimukset esimerkiksi tietoturvasta, viranomaisvaatimuksista ja 24/7 -käytettävyydestä.

– Uusien palveluiden sovittaminen kokonaisarkkitehtuuriin on onnistumisen edellytys. Integraattori on hyvä ottaa heti alusta alkaen mukaan. Tällöin säästää sekä aikaa että rahaa ja varmistaa laadukkaan ja häiriöttömän toiminnan. Erityisen tärkeää on varmistaa, että eri järjestelmät toimivat yhteen ja myös virhetilanteet hallitaan. Jos joku sovellus pääsee syöttämään tai manipuloimaan väärää tietoa järjestelmiin, syntyy ketjureaktio, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia.

Jatkuva ja joustava tuki uusille ratkaisuille

Palveluiden saumaton jatkuvuus asiakastarpeista, EU-regulaatiosta ja lainsäädännöstä aina pankkien tasoraportointiin viranomaisille asti ovat tärkeä osa luotettavia palveluita. Tekniset ratkaisut eivät yksin riitä, vaan tarvitaan myös joustava tuki eri liiketoimintaprosesseille.

Kokonaisuuden tunteva integraattori on arvokas arjen pyörittäjä.

Avoimien rajapintojen avulla nopea palvelukehitys on mahdollista pankeille.

– Integraattorikumppani auttaa tekemään oikeita valintoja ja on luotettava tuki palveluiden tuottamiseen myös jatkossa.

Kokonaisuuden tunteva integraattori on arvokas arjen pyörittäjä. Uusien ja olemassa olevien palveluiden käyttö ja tehokas hyödyntäminen sisältävät tarpeen mukaan opastusta, koulutusta ja lisenssienhallintaa nopeasti ja joustavasti.

CMDB

Configuration Management Database on tietokanta, jossa säilytetään konfiguraation rakenneosat (palvelimet, sovellukset, palvelut ja päätelaitteet) koko niiden elinkaaren ajan. Kun CMDB on ajan tasalla, on tietojärjestelmäkokonaisuuden toiminta tehokasta, järjestelmien väliset riippuvuudet on dokumentoitu ja muutokset hallittuja.

SIAM

Service Integration and Management eli monitoimittajaympäristön hallintamalli liittää eri palveluntarjoajien palvelut kokonaisuuksiksi. Samasta palvelusta voidaan puhua myös termeillä Cloud Service Broker ja Multi Service Integrator. Termistä riippumatta tavoitteena on tapa hallita tietoteknisten palveluiden kokonaisuutta.

1,83 miljardia

Vuonna 2016 Samlinkissa käsiteltiin noin 1,83 miljardia tapahtumaa reaaliaikajärjestelmässä. Tapahtumamäärä kasvoi edellisestä ennätyksestä 200 miljoonalla tapahtumalla.