SIGNAALIT

Pinnalla juuri nyt

Samlinkilaiset seuraavat aktiivisesti finanssi- ja IT-alojen kuumimpia trendejä sekä kehitystä. Markkinatietoa kerätään systemaattisesti ja asiantuntijat jakavat tietoaan tiiviisti. Signaaleissa avaamme havaintomme ja tarkastelemme pinnalla olevia asioita finanssialan näkökulmasta.

Päättelevä ja puhuva keinoäly

Kognitiiviset ratkaisut tuovat keinoälyn, joka pystyy päättelemään asioita ja keskustelee asiakkaan kanssa. Päättelevä keinoäly pystyy profiloimaan, tarjoamaan suosituksia ja neuvomaan asiakasta tilanteeseen sopivalla tavalla. Se oppii ja kykenee ihmisen puheesta tunnistamaan asiakkaan tunnetilan ja toimimaan sen mukaan. Merkittävä askel kohti henkilökohtaista automatisoitua palvelua, joka lisää asiakaspalvelun tavoitettavuutta ja tehokkuutta.

Kanava-ajattelun aikakausi päättyy

Kanavien ja niiden muodostaman saumattoman palvelupolun sijaan tullaan keskittymään ihmisen elämässä läsnä oleviin pankkipalveluihin. Asiakas ei enää tule palveluiden luo eri kanavia pitkin, vaan palvelun on oltava elämässä kiinni: kaikkialla, aina ja tarpeellisella tavalla. Prosessilähtöisestä suunnittelusta siirrytään ihmiskeskeiseen henkilökohtaisten kokemusten muotoiluun.

Digipalveluiden arvo käyttäjille puntarissa

Ihminen valjastaa digitaalisuuden omaan elämäänsä ja arvoihinsa sopivaksi. Kun uudet mahdollisuudet arkistuvat, ihminen miettii mitä hyötyä hän saa niistä. Tuottaako sovellus lisäarvoa elämään, helpottaako se arkea, saako siitä mielihyvää? Kun käytettyjen sovellusten määrää aletaan kontrolloida, on entistä vaikeampaa saada juuri oma palvelu valituksi henkilön puhelimeen.